Maršovskou jednotku v současnosti reprezentuje tým, který tvoří řada mladých lidí. Čím si příznivý trend vysvětlujete?
Tadeáš Hlinka: Těší mě naše dobrá parta. Většina lidí jsou velcí nadšenci pro hasičinu. Proto má jednotka kvalitní úroveň. Mám obdiv pro lidi, kteří se snaží pomáhat ostatním v nouzi a nekoukají jen na zájmy a povinnosti, jako dnes spousta ostatních.

Pracujete v horském terénu. S jakými problémy se vzhledem k tomu potýkáte?
TH: V zimních měsících hlavně se sjízdností vozovek a též s dojezdem. Pokud je událost někde u silnice, tak si s tím jsme schopni poradit sami, ale pokud se děje o něco dál, třeba na horské chalupě, jsme závislí na chatařích, kteří nás a naše vybavení musí rolbami a skútry dovézt na místo. V letních měsících téměř žádný problém není.

Když jste voláni k zásahu při požáru hřebenové chaty, jak dlouho trvá, než se tam dostanete?
TH: Stačí jet jen na Horní Malou Úpu, kam to máme my nebo kolegové z Pece pod Sněžkou 15 kilometrů a dojezd je okolo 20 minut, což je hodně dlouhá doba, aby se požár rozhořel anebo lidi čekali na pomoc v nabouraném voze. Bohužel, my vyjíždíme autem, které je staré 29 let a má být spíš v muzeu než zasahovat. Jet k události třicítkou je poměrně tristní.

Takže je získání nové hasičské cisterny zřejmě největším úkolem, který má jednotka před sebou, že?
TH: Ano, to je teď momentálně pro nás skutečně největší úkol. Právě probíhá výběrové řízení na pořízení nové cisterny. Ta stojí v průměru okolo 5 milionů korun a financování leží téměř celé na obecním rozpočtu. Podařilo se získat dotací 1 milion korun, ale pořád nám chybějí necelé 4 miliony, které jsou velkou zátěží pro obecní rozpočet.

Máte za sebou mimořádné zásahy. Úspěšný byl například ten z roku 2011.
TH: Jednalo se o paraglidistu, který spadl v Horních Albeřicích do vedení vysokého napětí a byl zraněn výbojem elektrické energie. Spolu s profesionálními hasiči jsme ho sundali z vedení a předali Zdravotnické záchranné službě, která ho dopravila vrtulníkem do nemocnice. Naštěstí paraglidista se ze všeho dostal a je v pořádku.Ocenění jsme dostali spolu s lékařem Letecké záchranné služby, ale podíl na záchraně měli všichni. Zasahující policisté, záchranáři i hasiči.

Jak vnímá hasiče maršovská veřejnost?
Josef Kaván: Myslím si, že je pohled Maršováků na náš sbor pozitivní. I díky tomu, že každoročně pořádáme Hasičský bál, podílíme se na „pálení čarodějnic", seznamujeme děti ze základní školy s hasičskou technikou.

Co je cílem do dalších let?
JK: Každopádně budeme pokračovat v tradičních akcích a chystáme se znovu pořádat Pivní slavnosti.

TH: Cíl je jasný udržet kvalitu naší jednotky a ještě ji zlepšovat, abychom byli maximální oporou místních, ale i okolních občanů při mimořádných událostech. Chtěl bych poděkovat všem chlapům z výjezdové jednotky, starostovi obce a zastupitelům, kteří nám jsou velkou oporou.

SDH Horní Maršov

Jak šel čas

Přestože boj s požáry a přírodními živly provázel člověka od nepaměti, teprve druhá polovina 19. století přinesla hromadné zakládání dobrovolných hasičských sborů. Právě v té době vzniká i Sbor dobrovolných hasičů v Horním Maršově. Byl založen v roce 1873. V roce 1887 zasahoval např. u mohutného požáru přádelny lnu podnikatelů Oberlandera a Morawetze (později Texlen) v Temném Dole.

Druhá světová válka zásadně zpřetrhala životy jednotlivců, rodin a celé obce. Po válce docházelo k odsunu většiny obyvatelstva do Německa. Podle dochovaných záznamů je datován začátek nové éry listopadem 1945, kdy vznikl hasičský sbor, složený z původního německého obyvatelstva a též z nově příchozího. V roce 1953 bylo rozhodnuto o výstavbě hasičské zbrojnice v Horním Maršově, k dokončení včetně fasády došlo roku 1956. Zbrojnice vznikla na dnešní dobu nezvykle, na tehdejší však typicky hasiči a občané ji postavili sami! Její výstavba byla asi první velkou poválečnou akcí v obci.

Již od 90. let 20. století se sbor přetvářel mládl. Z této doby pochází po dlouhých desítkách let i společná fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Horním Maršově (2001).

Výrazně přibývalo samostatných zásahů jednotky, zvláště v katastru obce. Při zásazích pomohlo nově i vybavení poplatné nárokům doby. S dýchací technikou, radiostanicemi, novými zásahovými obleky, přilbami či speciálními technickými prostředky se dnes u mimořádných událostí zasahuje již profesionálně. Nějaké vybavení se podařilo pořídit převodem od Hasičského záchranného sboru, další ze zdrojů obecního rozpočtu a na některé si hasiči vydělali brigádami.

Významnou událostí byla výpomoc jednotky při povodních v roce 2002. Na záchranných a likvidačních pracích se podílelo 48 hasičů s 10 zásahovými vozidly ze 6 jednotek (HZS Trutnov, JSDH Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Žacléř). Maršovská jednotka zasahuje u všech typů mimořádných událostí za jakéhokoliv počasí na území východní části Krkonoš. Byla oceněna například cenou pořadu 112 v ohrožení života. Tadeáš Hlinka, Jan Víšek a lékař Jiří Mašek ji převzali z rukou náčelníka Generálního štábu Armády ČR, armádního generála Vlastimila Picka za záchranu paraglidisty, který se zřítil v Krkonoších do vedení vysokého napětí.

Starosta Pavel Mrázek si práce hasičů váží

K práci hasičů se vyjadřuje starosta obce Pavel Mrázek:

Kulatá stočtyřicítka už je docela pěkný věk. Lze si pod ní představit cokoliv. Já, jako starosta, cítím především radost, že společenství lidí spolu dokázalo tak dlouhou dobu komunikovat, scházet se, pořádat akce, ale hlavně být připraveno pomoci.

Jádro sboru maršovských hasičů tvoří výjezdová jednotka, která se každodenně připravuje na výjezdy, zdokonaluje v technikách záchrany životů. Jednotka zasahuje u všech typů mimořádných událostí kdykoliv, kdekoliv a za jakéhokoliv počasí na území východní části Krkonoš. Často se jedná o zásahy v extrémních klimatických podmínkách: od požárů přes technické pomoci po povodňová ohrožení. To vše od Svobody nad Úpou až po hranici s Polskem. Za jeden zásah byla oceněna například i cenou pořadu 112 v ohrožení života o nejzajímavější záchranářský čin.

Peníze, které si členové sboru vydělají na pořádání kulturních akcí, investují z větší části do zlepšení svého vybavení, aby pomohli obecnímu rozpočtu. O tom, že jde o práci dobrovolnou se snad ani nemusím zmiňovat.

Za vše, co dokázali a dělají, patří naším hasičům velké poděkování. Jednu věc však nedokáží. Neumí suplovat garance státu občanům v oblasti bezpečnosti třicet let starým vozidlem. Jsem vděčný, že pro rok 2013 byla naše obec zařazena do investičního podprogramu Ministerstva vnitra ČR na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Návrh na dotaci z této kapitoly státního rozpočtu je na úrovni cca 21 % nákladů. Poděkování patří i zastupitelům, kteří obklopeni ostatními potřebami obce vyčlenili v obecní pokladně prostředky z mimořádných příjmů na dofinancování nákupu. A poděkování patří i Královéhradeckému kraji za podporu, byť v této chvíli s ohledem na možnosti jeho rozpočtu spíše za oporu morální.

Jelikož zátěž je pro obec opravdu veliká, dovolujeme si oslovit širokou veřejnost i případné sponzory s prosbou o příspěvek na pořízení nového zásahového vozidla. Odhadované náklady jsou 4,7 milionu Kč, z toho podpora státu činí 1 milion Kč.

Finanční dar je možné poslat na číslo zvláštního bankovního účtu obce Horní Maršov: 43-2622130247/0100 nebo peníze složit v pokladně obce.

Program Dne IZS a Výročí 140 let od založení hasičů v sobotu 1. června:

10.00 Slavnostní uvítání a zahájení akce

11.00 Ukázka práce psovoda

12.00 Ukázka pořádkové jednotky

13.15 Ukázka sportovní kynologie na fotbalovém hřišti

14.00 Statická ukázka vrtulníku LZS 15.30 Ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla

16.30 Ukázka hašení hořícího automobilu

18.00 Odjezd vystavované techniky

20.00 - 21.00 Kapela UnderGaters

21.00 - 23.00 Kapela Benjaming´s Clan

23.00 - 02.00 Kapela Čvajmajs

Na místě bude po celý den k vidění technika městské policie, ZZS, Celní správy, HZS, vyprošťovací kamion Vápeník. Během odpoledne má přiletět vrtulník od firmy DSA. K dispozici budou stánky s hasičskou technikou. Pro děti je připravena zábava v podání Dana Bobka a firmy BESIP.