Jiří Mašek z Tuhaně se stal hasičem v roce 1966. Začínal jako člen hasičského družstva a nechyběl u žádné akce. Díky své aktivitě se později stal velitelem jednotky a později také starostou sboru. Tuto funkci vykonává dosud. Pod jeho vedením se stal sbor velice aktivním spolkem, zajišťuje a organizuje nejen kulturní a společenskou činnost. Pečuje o techniku, vodní zdroje v obci a zajišťuje tradiční Tuhaňské burzy.

Hasiči si z vlastních finančních zdrojů opravili zbrojnici a pořídili devítimístný dopravní automobil. Je zásluhou také Jiřího Maška, že byla obnovena činnost soutěžního týmu žen. Sám je aktivní i mimo sbor. Je velitelem okrsku, vedoucím rady velitelů při Okresním sdružení v Semilech a členem této rady na krajské hasičské úrovni. Působí jako rozhodčí požárního sportu, díky němu se podařilo prosadit do krajské soutěže souběh disciplín - muži a ženy souběh požárního útoku a běhu na 100 m překážek a obráceně. Soutěž je nyní rychlejší, divácky zajímavější a je lépe hodnocena i ze strany účastníků i rozhodčích.

Bohuslav Tomeš je hasičem osmapadesát let v Bradlecké Lhotě. Svým rozvážným a profesionálním přístupem dokáže motivovat širokou členskou základnu v obci. Dlouhá léta pomáhal sboru ze strany starosty obce, následně jako starosta sboru, který je známý bohatou kulturní a sportovní činností. Oceněný Tomeš byl jedním z nejaktivnějších lidí při stavbě kulturního domu, kde hasiči získali nové zázemí. Stal se iniciátorem a hlavním organizátorem dvou shromáždění delegátů SDH, které se konalo v Bradlecké Lhotě v kulturním domě.

Více než 20 let je starostou jednoho z největších okrsků, který má téměř tisíc členů. Okrsek pravidelně pod jeho vedením pořádá školení funkcionářů sborů, společná cvičení s maximální snahou podpořit malé sbory a obce. Bohuslav Tomeš je dlouholetým členem výkonného výboru OSH Semily. Pravidelně se účastní nejen okresní soutěže v požárním sportu, ale i v pozici rozhodčího. V loňském roce byl významným organizátorem propagační jízdy ke 150. výročí založení dobrovolných hasičů, která měla zastávku v jeho okrsku.

Bohuslav Tomeš patří k pohodovým a pracovitým hasičům. Rozhodně nevyhledává problémy, ale naopak je řeší a snaží se svým diplomatickým jednáním problémům předcházet. Při jednání s ním a při hasičské práci nezná slova nejde to.

Ve svém věku je neuvěřitelně vitální a je příkladem mnoha mladším hasičům. Už v minulosti byli Jiří Mašek a Bohuslav Tomeš oceněni celou řadou hasičských vyznamenání.

Věra Nutilová