Před čtyřmi lety se Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek pokusil získat finanční podporu na pořízení mobiliáře, který by pomohl při pořádání především kulturních a společenských akcích. Díky spolupráci s Místní akční skupinou „Přiďte pobejt!" z Jilemnice, se podařilo v náročném dotačním řízení uspět a to hned dvakrát.

„Poprvé jsme žádali před čtyřmi lety. Chtěli jsme pořídit především párty stan, zvukovou aparaturu, data projektor a notebook," přibližuje postup Ladislav Jiřička, velitel čisteckých hasičů. „Tyto věci jsme si na pořádání našich akcí museli složitě půjčovat nebo pronajímat. Proto jsme chtěli mít mobiliář vlastní," dodává. Projekt napsali hasiči sami, pouze s podporou manažerky MAS .

Žádost prošla několika koly kontrol a hodnocení. Nakonec byl mobiliář začátkem roku 2010 opravdu pořízen. „Zpočátku jsme tomu nemohli uvěřit, vždyť šlo o projekt v hodnotě čtvrt milionu, ale podařilo se a po nákupu nám byla dotace zpětně proplacena," vrací se k první dotační anabázi velitel Jiřička.

Další projekt navazoval na ten předešlý. Hasiči z Čisté u Horek se pokusili získat podporu na pořízení dokumentační techniky a na dovybavení párty stanu. S pomocí jilemnické MAS byl napsán nový projekt a situace se opakovala. „Díky tomu máme kvalitní fotoaparát, kameru, programové vybavení pro tvorbu a stříhání filmů, zařízení na zálohování dat, velké promítací plátno a do párty stanu lavice se stoly," ohlíží se za projekty Jiřička.

Po celý rok

Dnes je mobiliář neocenitelným pomocníkem během celého roku. Kamerou a fotoaparátem dokumentují členové sboru činnost organizace i dění v obci, s nímž je pak možné seznámit se na webu sboru i obce. Párty stan zázemí a úkryt před deštěm nebo sluncem při dětské hasičské soutěži, čarodějnicích i dalších větších akcích. Počítač s projektorem a plátno slouží k prezentacím práce hasičů i při besedách se zajímavými lidmi. I další věci mají velké využití.

„V nedávné době byly stoly a lavice v permanenci v době povodní v naší hasičské zbrojnici a následně při sjezdu rodáků jsme na nich měli výstavu ze své spolkové historie," komentuje využívání mobiliáře čistecký velitel.

Hasiči v Čisté dokázali, že na dotace dokáže dosáhnout i malý venkovský spolek. Využívání mobiliáře pro kulturní akce je vázáno pětiletou udržitelností projektu. V podkrkonošské obci našel pořízený mobiliář opravdu vydatné uplatnění.

(fal)