„Tehdy byla vyškolena první instruktorská dvojice hasičů," připomněla Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje. V rámci kraje je vyškoleno 33 profesionálních a deset dobrovolných hasičů. Z nich čtyřiadvacet aktivně pracuje na 22 základních školách v kraji. V uplynulém školním roce prošlo programem 1 485 dětí.

„Činnost hasičů instruktorů ve školách je dobrovolná a probíhá nad rámec pracovních povinností. Program učitelé dobře hodnotí. Bohužel, některé školy si tímto programem řeší výuku tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, kterou jim ukládá vyučovat i nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Z mého pohledu by bylo vhodnější tematiku zdraví a bezpečí vyučovat komplexně v samostatném předmětu. A program Hasík CZ nebo návštěva požární stanice je pouze třešničkou na dortu, nikoliv nositelem základních informací," řekla Iva Michalíčková.

Jak program Hasík CZ vnímají instruktoři? Profesionální hasič Václav Brožek, společně se členem dobrovolné jednotky v Lomnici nad Popelkou Vojtěchem Barancem navštěvují základní školu v Lomnici nad Popelkou.

„Ve druhých i šestých třídách jsme děti zaujali. Vítají a těší se na přítomnost maskota Hasíka, kterého nosíme s sebou a který koluje po třídě. Vysvětlujeme, proč hasič pro zásah musí mít vzhled jakéhosi golema a proč se ho nemusí bát. Učíme je formou hry, jak zavolat na telefonní čísla záchranných složek, čím by uhasily malý požár, chceme, aby si děti pamatovaly adresu bydliště. Je velkým paradoxem, že mnohé vůbec nevědí, jaká ta adresa je. Vysvětlíme účelnost hasičského oděvu, dýchacího přístroje, přilby. Při další návštěvě nás mile překvapují tím, že znají Hasíkovu básničku na téma požární prevence," konstatoval Václav Brožek.

Dalšími instruktory jsou Pavel Štěpánek, velitel stanice HZS v Semilech a Jilemnici, Miloslav Miksánek z pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva.

„S dětmi diskutujeme a vidíme, že jsme zaujali. Děti jsou vstřícné a živě spolupracují, zajímají se o práci hasičů. Také paní učitelky jsou z?netradičního pojetí nadšené. Je to zajímavá zkušenost pro obě strany," dodal Miloslav Miksánek.

Věra Nutilová