V obci, která v roce 2007 ovládla celostátní anketu Vesnice roku, funguje patnáct občanských sdružení. Z tisícovky občanů je v nich zapojena převážná většina, další sem dojíždí z okolí. Jejich aktivity jsou různorodé. Nechybí tu sekáči trávy, letní běžkaři, ale ani ty typičtější spolky rybářské, hasičské či sokolské.

Mají tu pevnou základnu. Přinášejí do Havlovic aktivní možnosti vyžití a obec si toho také náležitě cení. V loňském roce vyslala mezi spolky více než milion korun, tedy takřka desetinu ročního rozpočtu. Letos by se částka mohla ještě o 100 tisíc zvýšit, pokud návrh odsouhlasí zastupitelé.

„Asi není úplně běžné, aby spolky dostávaly tolik peněz. My jich takto mezi lidi přerozdělujeme hodně. Já ale ze zkušenosti vím, že právě tyhle občanské aktivity jsou základem vesnice. A pokud nefungují a nepodporují se, tak je ten život v obci k ničemu. Je to taková moje filozofie, kterou se už léta řídím," říká dlouholetý starosta Havlovic Pavel Dvořáček.

Spolky a sdružení občanů. Havlovický stěžeň

Ačkoliv místa znalí dobře vědí, že soužití v obci není především na politické úrovni úplně ideální, na jednom se tu shodnou takřka vždycky – zájmy sdružení občanů tu jsou na prvním místě.

MIMOŘÁDNÁ SPOLUPRÁCE, POCHVALUJÍ SI

ajímavé je, že aby v Havlovicích některý spolek mohl žádat o finanční příspěvek, nemusí být nijak oficiálně registrovaný. „My máme svojí evidenci, proto podporujeme i volná sdružení obyvatel, stejně jako oficiálně zapsané spolky," říká Pavel Dvořáček, jeden z nejdéle sloužících starostů v České republice.

„Já opravdu nevím, kde něco takového ještě funguje. Ta spolupráce s obcí je tu na mimořádné úrovni. Vesnice díky spolkům žije, od dětí po seniory a myslím, že taková potřeba je opravdu na místě. Za myslivce říkám, že jsme velice spokojení," uvádí třeba předseda havlovického Mysliveckého sdružení Barchovan Jiří Grulich.

„Ony se ty peníze do obce zase vrací. Třeba my se na příští rok chystáme k silnicím v jedné místní části instalovat plašiče na lesní zvěř. Také to něco stojí a část nákladů nám pokryje právě příspěvek z obce," dodává Grulich.

Ačkoliv v mnoha jiných obcích je trend opačný, V Havlovicích i v posledních letech počet spolků narůstá. Během deseti let se tu nově objevili sekáči trávy, pejskaři, koňáci a nebo nejnověji Klub amatérských herců, tedy místní divadelní ochotníci.

„V současné době se více soustředíme na rybáře. Je to velká organizace, která sdružuje 600 lidí. Přispějeme jim na přestavbu zázemí. Kdysi moderní rybárna je ve velmi špatném stavu," předesílá starosta.

OPRAVA HRADU, DĚTSKÝ DEN I SPORTOVNÍ AREÁL

Samotné havlovické spolky v obci za letní sezónu uspořádají zhruba čtyřicítku společenských akcí. Další pak probíhají za nepříznivého počasí v kulturním domě. Ten místním obec poskytuje úplně zdarma.

„Lidé ve spolcích jsou nositelem kultury, zábavy a hýbou společností v obcí. Nabízí občanům vyžití a to je podstatné. Tím, že jich je u nás hodně a ve velmi široké nabídce, mohou si Havlováci vybrat, kde se chtějí zapojit," směje se starosta Dvořáček. „I náročný člověk si tu vybere. Důležité je, že mnoho spolků se stará i o děti," dodává.

A příklady z praxe? Ideálním je dětský den, na jehož programu se každoročně společně podílí mnohé ze spolků. Obec finančně vypomůže s nákupem odměn a jednotlivá sdružení si vždy připravují vlastní program, kterým se snaží zaujmout.

Havlovická radnice se prostřednictvím spolků také pravidelně podílí na rekonstrukci zříceniny místního hradu Vízmburk.

Úplně samostatnou kapitolou je pak činnost TJ Sokol, která spravuje moderní sportovní areál v centru obce.

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ ČINOVNÍKŮ

O tom, že pro vedení havlovické obce nejsou spolky jen jakousi kasičkou navíc, svědčí i osobní přístup. V minulém týdnu se představitelé všech spolků střetli na společném setkání. „Že tu máme spoustu spolků, to asi všichni vědí. Ale ne všichni se vzájemně znají. Proto jsem chtěl, abychom se pravidelně setkávali, vyměňovali si zkušenosti a abychom zároveň i my z obce lidem poděkovali touto cestou za aktivitu a práci, kterou pro vesnici dělají," říká starosta Havlovic Pavel Dvořáček.

Havlovické spolky:

· TJ Sokol
· Svaz malé kopané
· Český rybářský svaz
· Junák – český skaut
· Klub Důchodců
· Myslivecký spolek
· Sbor dobrovolných hasičů
· Sdružení pro Vízmburk
· Sekáči
· JK Hubert
· Letní běžky
· Spolek přátel Úpění
· Sultánci – agility
· Přátelé českého a moravského folklóru
· Klub amatérských herců