V zasedací síni bývalého okresního úřadu se návštěvníci seznámili s činností SNN, prohlédli si nabídku moderních přístrojů a mohli si od Jaroslava Paura nechat zkontrolovat sluchadla. Zajímavou součástí akce byla výstava historických kompenzačních pomůcek. Miloš Hostonský z Liberce je sbírá již mnoho let. „Známý našel na půdě elektronková sluchadla a donesl mi je.

To byl počátek mé sbírky, kterou stále rozšiřuji. Jezdím s tím po celé republice,“ potvrdil majitel. A tak tu byly k vidění například vydlabané zvířecí rohy, sluchové trubice i naslouchadla z počátků minulého století. „Věci musí být minimálně deset let staré. Jinak je do sbírky nezařazuji,“ dodal Miloš Hostonský.