Zaplněný sál Městskému muzea měl tento týden možnost zhlédnout nejen snímky vytvořené studenty, ale také „film o filmu“, který mapoval jednotlivé části projektu. K nahlédnutí byly také vystaveny písemné deníky z projektu a keramické podložky s motivy Kuksu a hraběte Šporka.

Na dlouhodobé akci se podíleli studenti z tříd 2.A a 4.C, spolupracovali s místní ZUŠ, Keramickou školou Kohoutov Jarmily Tyrnerové a Asociací české videokultury Medialog. Počet osob, které pomohly při přípravě, ale bylo mnohem víc. Lesní odborníci jim vysvětlili, jak hrabě Špork pečoval o svou zeleň, Stanislav Bohadlo v Comoedien Hausu přiblížil podíl Kuksu na tehdejším kulturním životě Čech a společně s archeologem Milošem Vávrou objevili pozůstatky poustevny. Dozvěděli se tak řadu nových a zajímavých informací o významné osobnosti regionu, hraběti F. A. Šporkovi, a jeho vlivu na Kuks i široké okolí.

Hlavním bodem programu ale bylo pět krátkých snímků, které vytvořili sami studenti, od scénáře až po konečný střih. Naučili se tak pracovat s moderní technikou.Přestože se většinou jednalo o první filmařské pokusy, divákům se snímky líbily a odměnili je potleskem. Jana Hnilicová z agentury Medialog jejich výkon také ohodnotila kladně: „Ze skupin, s kterými jsme spolupracovali, byla tahle nejlepší. Studenti poznali, co obnáší práce s technikou, jak je třeba připravit scéna a podobně.“ Vysvětlila i chyby, kterých se mladí tvůrci dopustili.

Stejně tak si společnou práci chválila Jarmila Tyrnerová z keramického studia. „Podložky z keramiky vydrží stovky let. Možná budou připomínkou budoucím pokolením, tak jako jsou věci ze Šporkovy doby připomínkou pro nás.“ Důležitou úlohu měli v projektu, který začal v říjnu loňského roku, vedoucí z řad profesorů. Podíleli se na něm Ivo Rejchrt, Lada Biňovcová a Klára Stránská.