Wolf se narodil 4. února 1942 v Jaroměři. Po maturitě na tamním gymnáziu vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor historie - český jazyk) a získal titul PhDr. V letech 1965 až 1970 působil v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Po kritice normalizačních poměrů byl ale nucen odejít. Pracoval jako dělník, později jako podnikový archivář.

V 77 letech zemřel 23. prosince 2019 profesor Vladimír Wolf, historik a vysokoškolský pedagog. Byl děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na snímku z letošního listopadu při besedě s účastníky sametové revoluce 1989 v Trutnově.
Trutnov ztratil velkou osobnost. Zemřel historik, pedagog a děkan Vladimír Wolf

Během revolučního roku 1989 se aktivně zapojil do politiky. Stal se klíčovou postavou trutnovského Občanského fóra. Opakovaně byl zvolen do městského zastupitelstva. Od roku 1991 byl vysokoškolským pedagogem, v roce 1999 se stal na šest let děkanem Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Zasloužil se o to, že v Trutnově vznikla pobočka Fakulty veřejných politik Slezské univerzity.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově získalo tisíce knih po zesnulém profesorovi Vladimíru Wolfovi.
V Muzeu Podkrkonoší bude Wolfova knihovna, celoživotní sbírka profesora

Byl neúnavným publicistou, autorem knih či spoluautorem řady vědeckých publikací. Zaměřoval se na historii Kladska, Krkonoš a Podkrkonoší, a také lnářského a textilního průmyslu. Celkem publikoval přes 1600 příspěvků. V Trutnově vedl názvoslovnou komisi, město jako správný patriot neúnavně propagoval.

Karel Hybner (vlevo) a Antonín Just.
Trutnov pojmenuje nové ulice po Wolfovi, Justovi a Hybnerovi

V roce 2011 dostal Kulturní cenu města Trutnova. Ocenění získal i za působení v akademických funkcích. Byla autoritou po celé republice i v zahraničí. Jeho jméno i názory měly velkou váhu mezi odborníky a historiky. Vladimír Wolf zemřel 23. prosince 2019 ve věku 77 let.