Správa Krkonošského národního parku v loňském roce zahájila přípravu stavby Krkonošského centra environmentálního vzdělávání v sousedství své administrativní budovy.

Realizace výstavby se rozjede naplno na jaře tak, aby objekt mohl být předán do užívání již na podzim v roce 2013. Dosud správci Krkonoš mají k dispozici jen pracovní název objektu KCEV. Nyní vyzvali veřejnost ke spolupráci při hledání vhodného pojmenování tohoto moderního domu.

„Pracovní zkratka jako název budoucího střediska environmentálního vzdělávání moc funkční není,“ říká náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. „Proto hledáme název, který bude výstižný, bude mít vztah k tématu ekologické výchovy, bude se lidem líbit, ponese nějaký příběh,“ dodává náměstek Kašpar.

„Přizvali jsme k vymýšlení budoucího názvu pro KCEV všechny naše kolegy a první náměty se už scházejí. Kdo ví, u koho se ale skrývá ten nejlepší nápad. Proto chceme požádat i veřejnost z Krkonoš i odjinud, aby přispěla, má-li zájem, svou troškou do mlýna,“ vysvětluje ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Návrhy názvu by měly obsahovat i odůvodnění volby pojmenování a zájemci je mohou adresovat do 29. února na e-mail: jkaspar@krnap.cz.

Náhrada za vyhořelý objekt

Stavba za zhruba 90 milionů korun se realizuje v době, kdy se Správa KRNAP, stejně, jako jiné instituce, snaží co nejvíce ušetřit na nákladech. Ve veřejnosti se proto vyskytují otázky, zda je takový finančně nákladný projekt v dnešní době nutný.

„Středisko environmentálního vzdělávání se buduje jako náhrada za před několika lety vyhořelý objekt. Investici zajišťujeme s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Šetříme v prostředcích provozních (nové středisko bude obsluhováno stávajícím personálem, který tak získá kvalitní prostor pro práci s dětmi i dospělými), a právě v těch musíme velmi pečlivě vážit priority. Správě KRNAP se rok od roku krátí příspěvek ze státního rozpočtu na provoz, nicméně vlastní činností, úspornými opatřeními a reorganizací se nám daří držet celkový rozpočet přinejmenším vyrovnaný a téměř ve stejné výši. Mimo jiné právě i díky získaným dotačním prostředkům do rozvojových projektů. Jako takový vnímáme i KCEV. Bude to prostor, využitelný nejen pro nás, ale i pro region a obce,“ odpověděl na jeden z dotazů na facebooku instituce náměstek Jakub Kašpar.

Centrum se staví podle studie renomované architektonické kanceláře Petr Hájek architekti. Geometrie objektu vychází z geometrie pohoří Krkonoš.

Spojení vnitřního dění s okolím

„Jednotlivé sklony a úhly mají svůj přírodní protějšek. Budova je odsazena od stávajícího správního objektu a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma s lavicí a vlajkovými stožáry. Atmosféru veřejného prostoru dokresluje prosklená boční stěna, skrze kterou bude možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky. Objekt je energeticky nenáročný a měl by příkladně vyjadřovat filozofii správy parku o ochraně a využívání krajiny.

Pro vytápění budovy je využito tepelné čerpadlo. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z přírodního pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou ze dřeva,“ píše se mimo jiné ve studii architektů. Z jejich dílny pocházejí i vizualizace, které si mohou čtenáři prohlédnout.