V současné době jsou tyto projekty projednávány na krajském úřadě, protože radnice na jejich realizaci chce získat dotace. Jak uvedl zastupitel města Jan Bém, který působí také v krajském zastupitelstvu, nejdále je projekt suchého poldru. „Tady by se mohlo začít budovat už v příštím roce.

V rozpočtu se počítá s částkou šesti milionů korun, včetně hrází a některých komunikací,“ vysvětlil Bém. Peníze v řádu miliard korun mají na povodňová opatření přijít z fondů Evropské unie. Další projekt ohrázkování Labe je v řešení, tady se objevila námitka ekologů. Přesto i zde má město šanci uspět. Poslední dvě akce jsou finančně náročné, a tak se výsledek zatím nedá odhadnout.

Jan Bém navrhl, aby zastupitelé pověřili radu města jednat s pověřenými orgány o možnosti získat dotace. „Jsou to projekty, které se připravovaly dlouho a bylo by škoda o peníze přijít,“ vysvětlil. Zastupitelé s tím souhlasili a dali tak najevo, že i po loňských změnách ve vedení radnice chtějí v tomto projektu pokračovat.

Město se protipovodňovými opatřeními začalo zabývat po roce 2000, kdy velká voda způsobila velké škody v ulicích kolem Labe. Jsou zahrnuty také v územním plánu a navazují na podobné projekty okolních měst a obcí.