Soutěž se tradičně pořádá jako Memoriál Štefana Spusty a Jana Messnera, kteří v roce 1975 zahynuli při záchranné akci na Sněžce. Cílem této akce je prověření zdatnosti a dovedností členů Horských služeb nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. V rámci této akce dochází rovněž k prohlubování spolupráce mezi horskými záchranáři všech zúčastněných zemí. Záštitu nad 39. ročníkem Mezinárodní soutěže Horské služby v Krkonoších udělila ministryně pro místní rozvoj České republiky Karla Šlechtová.