V pořadí již devátý ročník přehlídky, pořádané Svazem provozovatelů lanovek a vleků České republiky, se konal v hale u Vojenské zotavovny Bedřichov. Vystavené produkty mohli návštěvníci obdivovat také v prostoru před krytou halou. Ve více než padesáti stáncích se představila přibližně stovka tuzemských i zahraničních firem zabývajících se „horským podnikáním“. Nejvíce zúčastněných společností představovalo poslední novinky z oblasti zasněžovací techniky.

Svaz provozovatelů lanovek a vleků České republiky, mezinárodní akci, určenou hlavně pro odbornou veřejnost, ve vyhledávaném horském středisku pořádá každé dva roky. Jedná se o jediný veletrh specializující se na zařízení a příslušenství pro lyžařské areály v zemi.