Koordinátoři mezinárodních projektů pro mládež se v nejvyšších českých horách sešli na školení Come In. Setkání organizovali zástupci Programu Edie (Cena vévody z Edinburghu) za podpory programu Evropské unie Mládež v akci.

Cílem vítkovického setkání bylo zlepšit vzájemnou komunikaci při organizaci projektů. „Musíme předcházet nedorozuměním či konfliktům, které by mohly během mezinárodních projektů nastat kvůli různorodosti kultur a zvyků účastníků akcí,” řekla tisková mluvčí programu Dana Dvořáková.

Účastníci se zaměřili na školení v projektovém managementu, úlohu informačních technologií v komunikaci, řešení konfliktních situací a další dovednosti, jako naslouchání a spolupráce s lidmi z jiných kultur. Vše si mohli vyzkoušet pomocí simulačních her či workshopů. „Poprvé se podařilo soustředit na jedno místo tolik lidí z různých zemí, od Maroka přes Libanon až po Finsko,“ poznamenala Melek Muderrisgil z Turecka.

Ochutnávky jídel

Zástupci různých zemí v rámci školení představili své krajiny. Prezentace doplnily ochutnávky typických jídel, ukázky hudby či tance a přehlídka tradičních oděvů. Česko sklidilo úspěch s živou cimbálovou muzikou a výukou mazurky. Riad Shibabi z Palestiny a Itzak Ben Avi z Izraele se shodli: „Když lidé chtějí, mohou se domluvit a spolupracovat bez problémů.“ Ve Vítkovicích se též plánovaly nové projekty pro mládež v rámci mezinárodního programu Cena vévody z Edinburghu. Během setkání byl čas na poznávání hor, které některým účastníkům komplikovala, pro ně nezvyklá, zima a sníh.

O Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu

Cena vévody z Edinburghu je program zaměřený na aktivní vyplňování volného času mládeže formou motivační „soutěže se sebou samým“. Byla založena v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, a dodnes funguje ve více než 120 zemích světa pod jeho záštitou. Mladí lidé ve věku 14 až 25 let se v rámci plnění Ceny zdokonalují v rekreačním sportu a praktické dovednosti, vykonávají dobrovolnou službu ve svém okolí a podnikají expedici do divoké přírody.

V České republice se Ceně říká Program EDIE a od roku 1993 funguje ve více jak třiceti organizacích pracujících s mladými lidmi, převážně v rámci středních škol, internátů a domů dětí a mládeže. Do Programu EDIE je aktuálně zapojeno téměř 500 mladých lidí z více jak 20 měst. Od ledna 2008 začal Program EDIE v rámci pilotního projektu nově spolupracovat s vybranými institucemi s výkonem ochranné nebo ústavní výchovy. Cílem projektu, který vychází ze zahraničních zkušeností, je poskytnout možnost rozvoje a podporu zapojení se do společnosti i znevýhodněným mladým lidem. Program našel své příznivce i mezi osobnostmi našeho společenského a sportovního života. Podpořil jej prezident republiky Václav Klaus, olympijská medailistka Kateřina Neumannová a bývalý fotbalový reprezentant Pavel Kuka. V červenci 2005 přijel Program EDIE podpořit britský princ Edward, nejmladší syn vévody Philipa, v říjnu 2007 pak britská princezna Anna.