Antonín Stanislav rezignoval letos lednu, když v posledních dvou letech zároveň působil nejen jako ředitel v Tmavém Dole, ale zároveň jako náměstek ministra spravedlnosti.

„Organizace neprokázala, že došlo k plnění od některých dodavatelů v objemu zhruba 2 miliony korun, například u stavby dřevěných přístřešků, úpravy objektu garáže, oplocení areálu a pojezdové brány a dalších prací a služeb. Organizace neprokázala, že výdaje za pohonné hmoty v letech 2021 - 2023 v celkové výši zhruba 170 tisíc korun byly vynaloženy pouze pro služební cesty,“ upřesnil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček na úterní tiskové konferenci.

Královéhradecký kraj zároveň podá podnět k prošetření i dalším orgánům státní správy - Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), České inspekci životního prostředí a Inspektorátu práce.

Týkají se dělení veřejných zakázek - nákupu výpočetní techniky, stavebních prací, nákupu lehkých topných olejů, likvidace odpadních vod, dodržování právních předpisů o odměňování zaměstnanců, zejména příplatků za vedení.

Královéhradecký kraj uložil novému vedení domova v Tmavém Dole vymáhat škody, které organizaci vznikly. Antonín Stanislav vedl domov důchodců v Tmavém Dole od roku 2017. Rada Královéhradeckého kraje jmenovala v březnu nového ředitele Martina Kryštofa Kubáka. Jako nejvhodnějšího kandidáta ze čtyř uchazečů ho doporučila výběrová komise.

„Nebyl jsem seznámen se závěry kontrolního šetření, nemohu se tedy k jeho obsahu vyjádřit,“ reagoval Antonín Stanislav, když ho Deník požádal o vyjádření.

Hloubková a v podobném rozsahu dosud nevídaná krajská kontrola odhalila řadu pochybení. „Zjištěno bylo porušení základních zásad při zadávání zakázek - zásady transparentnosti, zákaz diskriminace a rovného zacházení. Organizace systémově i systematicky nestanovovala předpokládanou hodnotu zakázek, docházelo k dělení zakázek, porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu extra lehkých topných olejů. Organizace neuveřejňovala uzavřené smlouvy,“ vyjmenoval zjištěné nedostatky ředitel Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Miroslav Vrba.

„Docházelo také k porušení zákoníku práce, například při vyplácení příplatků za vedení v neoprávněné výši,“ přidal další zjištění Vrba.

Podle zjištění kontrolorů nebyla u některých vozidel, které využíval ředitel organizace, doložena kniha jízd, tankování pohonných hmot nebylo podloženo služebními cestami.

Královéhradecký kraj je zřizovatelem 113 příspěvkových organizací, u kterých provádí podle zákonů kontrolu hospodaření. V letech 2021 až 2023 provedl 307 kontrol. Kraj hodlá kontroly příspěvkových organizací zpřísnit.

Mohlo by vás také zajímat: Fronty navzdory vyšší ceně. Lanovka na Sněžku má v létě dražší jízdné

Od června do konce září platí na Lanové dráze Sněžka vyšší ceny než v ostatních měsících. Zájem lidí přesto neklesá. | Video: Deník/Jan Braun