Společnost Stavby Flamberg dvě třetiny areálu zdemoluje na vlastní náklady, vytvoří tam zázemí stavební firmy a městu zaplatí jeden milion korun. Radnice považuje nabídku za výhodnou a doporučí ji ke schválení. „Investora na využití objektu bývalé slévárny jsme marně hledali několik let, oslovili jsme 160 společností. Vedle ceny za prodej, která odpovídá znaleckému posudku, je také výhodné, že pan Flamberg by zajistil demolici, která by město přišla na několik milionů. Jiní zájemci chtěli areál odkoupit až po vyčištění,“ přibližuje situaci starostka Hostinné Dagmar Sahánková

„Chtěl bych v areálu vybudovat zázemí stavební firmy, prostory pro skladování, kanceláře. Rád bych do něj zakomponoval také některé služby pro obyvatele města. Projekt zabezpečí vytvoření deseti až dvaceti pracovních míst,“ přibližuje svoje záměry Daniel Flamberg, majitel společnosti Stavby Flamberg, který rovněž počítá s odstraněním ekologické zátěže po provozu bývalé slévárny.

Bývalá základní škola ve Sluneční ulici v Hostinném.
Z nevyužité školy v Hostinném bude Domov pro seniory

„V minulosti byl areál slévárny problémový a toho jsme si velmi dobře vědomi. Veškeré naše kroky nyní směřují k tomu, aby se podobná situace již nikdy neopakovala. Proto město hledá zájemce, který bude revitalizovat lokalitu a bude ji třicet let využívat výhradně za účelem výroby, skladování, prodeje a služeb, v souladu s platným územním plánem města Hostinné,“ říká starostka.

Město získalo rozsáhlý objekt v roce 2011 poté, co v podniku TOS zanikla výroba a skončil v konkurzu. Továrna měla přitom dlouhou historii, která sahá až do roku 1880. Na přelomu 20. století se tam vyráběly parní stroje a turbíny pro celé Rakousko-Uhersko. „Město ji získalo proto, aby už tam nikdy nebyla slévárna s velkým zdrojem znečištění prostředí, a zachovalo si vliv na to, co v areálu bude. Radnice ovšem tak velký areál neumí využít, proto ho nabídlo investorům,“ vysvětluje Dagmar Sahánková. Podle ní by místu velice prospělo, pokud by prošlo vyčištěním a rekonstrukcí. V posledních letech se proměnilo ve vybydlený objekt.

Nový majitel bude muset dodržet striktní podmínky. Pokud do čtyř let nedojde k demolici a revitalizaci areálu, město získá areál zpět za stejnou cenu, za jakou ho prodalo. „Chceme mít kontrolu nad tím, co se tam bude dít,“ opakuje starostka. Město smluvně ošetří, aby areál nebyl užíván k provozování slévárny nebo jiného obdobného průmyslového závodu. „Výslovně zakázána bude rovněž výroba a skladování chemických a jiných nebezpečných látek, ustájení a chov zvířat, nakládání s odpady a jakákoliv činnost, nadměrně obtěžující okolí kouřem, prachem, plyny, pachy, hlukem, otřesy nebo jinými obdobnými imisemi,“ zdůrazňuje Dagmar Sahánková. „O těchto podmínkách vím a počítám s nimi. Do čtyř let areál výrazně změní podobu,“ slibuje Daniel Flamberg.

Ilustrační foto.
Kvůli úniku plynu z překopnuté přípojky museli evakuovat 13 lidí