"S blížícím se termínem konání slavnosti Porciunkule v Hostinném rada města znovu projednala možnost účasti zábavných atrakcí na této slavnosti. Po důkladném zvážení a vzhledem k nulovému výskytu koronaviru v našem městě nakonec rada rozhodla pozvat do Hostinného několik zábavných atrakcí pro místní děti," uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

"Ve velmi omezené míře bude umístěno několik atrakcí převážně pro větší děti v prostoru za kostelem a pro ty nejmenší z nás na náměstí. Radu města k tomuto rozhodnutí přimělo i dosavadní velmi zodpovědné chování obyvatel města v rámci dodržování opatření proti šíření coronaviru v podobě nošení roušek, dezinfekce rukou a zvýšené hygieny, které přispělo ke skutečnosti, že se v Hostinném nevyskytl ani jeden případ této nemoci. Děkujeme tímto občanům za jejich přístup a prosíme, aby i v čase konání letošní „Porciunkule po sousedsku“ byla nadále bezpečnostním opatřením věnována zvýšená pozornost (dezinfekce rukou u stánků a atrakcí, dodržování dostatečných odstupů)," sdělila starostka.

Porciunkule bude zahájena v pátek 31. července v areálu hasičů Za Mlýnem. Na sobotní odpoledne je připraven program ve františkánském klášteře, kde vystoupí ve 13.00 duo Le´HarMonja a v 16.00 swingový orchestr Big Band Dvorský, v 18 hodin se bude konat bohoslužba. Na náměstí se v sobotu v 15 hodin odehraje divadélko pro děti, v 17.30 zazpívá Jam & Bazar a ve 20.00 punk-rocková kapela z Lánova Driák. Občerstvení zajistí místní provozovatelé.