Královéhradecký kraj totiž první červnový den zahájil opravu takřka kilometrového úseku Nádražní ulice. „ Práce budou probíhat ve dvou etapách. Od železničního přejezdu u Penny Marketu až po konec města za vlakovým nádražím," uvedla Hana Zmatlíková z hostinského odboru majetku města. Dodala, že radnice této situace využije a v daném úseku provede rekonstrukci veřejného osvětlení, vodovodu, rozvodů kabelové televize a chodníků.

„První etapa od železničního přejezdu po bývalou vlečku Krkonošských papíren potrvá do 31. srpna. Postupně dojde k celkové uzavírce tohoto úseku," informovala Hana Zmatlíková. Objízdná trasa pro dopravu bude vedena obousměrně ulicí Kaštanovou, dále jednosměrně ulicemi I. Herrmanna, J. A. Komenského a ulicí B. Němcové. Druhá etapa od bývalé vlečky po konec města bude pravděpodobně probíhat od 1. září do 31. října. Objízdná trasa pro dopravu do 3,5 tuny je navržena přes obec Čermnou. Autobusová doprava bude vedena přes areál papíren.