Sportovní a odpočinkové centrum bylo v minulých dnech předáno do rukou investora, tedy města Úpice.

„Na nové hřiště s mnoha moderními hracími prvky v lesoparku Dlouhé Záhony dostalo město téměř devadesátiprocentní dotaci z regionálního programu Rozvoje venkova," uvedl Martin Dvořáček z majetkového odboru MěÚ Úpice. Dodal, že celkové náklady se vyšplhaly přes dva miliony korun.

Všestranné využití

Jedná se o multifunkční asfaltovou plochu, která bude v letních měsících využívána jako volejbalové a basketbalové hřiště či tenisové kurty. Podle Martina Dvořáčka bude v zimě plocha sloužit jako kluziště. Při velkých akcích i jako parkoviště.

Na dětském hřišti je velká hrací sestava se skluzavkami, věžemi a houpačkami, dále kladina, pružinové houpadlo, hrazda a lanová pyramida. Prostřední část tvoří trávník jako odpočinková zóna.

Podle úředníků je cílem projektu vybudování nového bezpečnostně vyhovujícího sportovního a odpočinkového centra pro širokou veřejnost: „Chceme podpořit výchovu dětí k ohleduplnému chování k životnímu prostředí. Rádi bychom tímto zlepšili prostředí pro vycházky dětí místních mateřských a základních škol. Návštěvou nového atraktivního a klidného prostředí uprostřed lesoparku budou jistě potěšeny také mladé rodiny s dětmi i starší spoluobčané."

Stejně jako mnoho Úpičáků a občanů z okolních obcí i Hana Kneřová se vypravila s vnoučaty na nové hřiště: „Překvapilo mě, za jak krátkou dobu tady vyrostlo krásné sportovní centrum. Dětem se tu moc líbilo a nechtěly vůbec domů. V horkém odpoledni je k návratu donutila až žízeň. Divila jsem se, že tu není žádné sociální zařízení ani možnost se občerstvit. Také mám velké obavy o nádherné vybavení hřiště. Už dnes je okolo laviček nepořádek a na trávě se povalují nedopalky cigaret. To tu nezanechaly malé děti, ale pravděpodobně návštěvníci diskotéky, která se nachází v bezprostřední blízkosti," povzdechla si Hana Kneřová.

Na náš dotaz, jak zde bude zajištěna bezpečnost a klid, odpověděl Martin Dvořáček, referent Majetkového odboru Města Úpice: „V současné době je vypsáno poptávkové řízení na zřízení kamerového systému pro Město Úpice, kdy jedna z kamer by měla být umístěna přímo v areálu Dlouhých Záhonů a celý systém bude monitorován Policií ČR a Městskou policii Trutnov." Martin Dvořáček nás ujistil, že realizace tohoto zajištění bude během podzimu, nejdéle však do prosince.

Chtějí další hřiště

Obdobné zařízení pro nejmenší by přivítali i obyvatelé nedaleké obce Kvíčala, kde podobné vyžití pro děti moc postrádají. To jsme se dozvěděli od dalších návštěvníků dětského hřiště, které bylo v červenci v Úpici otevřeno.

(ves)