Přesun ze zimoviště trval zhruba hodinu a půl. Pětiletá Hula a rok mladší Mona ošetřovatelé převezli ve speciálním kontejneru. Samotná akce začala naložením samic do kontejneru a pokračovala přesunem k výběhu.

„Po příjezdu na místo jsme bednu s oběma zvířaty uvnitř složili za pomoci jeřábu tak, aby přímo navazovala na vstup do ubikace umístěné ve výběhu. Hrošice z ní tak jednoduše přešly do nového domova a ihned potom se vydaly do vody,“ popsal Jiří Hrubý. Dodal, že samice jsou na sebe fixované, proto musely být převáženy najednou.

Po vypuštění jejich kroky směřovaly do velké vodní nádrže. Návštěvníci tak mohou nyní vidět dvojici v pěším safari v úseku mezi výběhy nosorožců a lvů. Hula s Monou byly přijely do Dvora Králové vloni a zoo tak po 14 letech obnovila chov těchto afrických sudokopytníků. Ve výběhu budou zhruba do října.

Hrošice vypustili do letního výběhu