Ta totiž písemně vypověděla nájemní smlouvu provozovateli, firmě WWTP, a to pro závažné porušení povinností nájemce. „Konkrétně z důvodu porušení povinnosti hradit pronajímateli nájemné. Tato výpověď nabývá účinnosti dnem 5. 4. 2012, pokud nájemce do této doby neuhradí pronajímateli nájemné infrastrukturního majetku za měsíc březen ve výši 2 200 000 Kč vč. DPH,“ stojí v dopise, který na vodoprávní úřad města zaslala WWTP. Jak dále v dokumentu stojí, protože nájemce nedisponuje finančním obnosem v této výši, ztratí pravděpodobně schopnost vykonávat službu čištění odpadních vod.

„Dne 24. března jsem poslal žádost majiteli čistírny, aby posečkal s placením nájemného s tím, že situaci řešíme. Bohužel majitel už stav nechce prodlužovat, protože je také tlačen svými věřiteli, a dnes o půlnoci firmě WWTP skončí nájemní smlouva. Co bude zítra nebo pozítří, nevím,“ sdělil včera okolo poledního Aleš Morávek, ředitel WWTP.

Rána z nebe

Královédvorská radnice se o problému dozvěděla v úterý. „Vodohospodářský úřad dostal datovou cestou dopis. Dnes ráno byl na radnici pan Morávek a sdělil nám, že ani on sám neví, co se stane o půlnoci ze čtvrtka na pátek. Samozřejmě chce, aby čistička fungovala dál, protože má zaměstnance,“ uvedl včera ráno místostarosta Jan Bém. Zároveň přiznal, že město do situace nemůže zasáhnout, protože se jedná o vztah mezi majitelem a nájemcem.

„Vůbec jsme to nečekali, je to pro nás rána z čistého nebe. Už na březnovém jednání na ministerstvu zemědělství jsme ale avizovali, že by mohlo k uzavření čistírny dojít, a proto i nadále usilujeme o stavbu vlastní,“ upozornil Jan Bém.

Pokud by však WWTP čištění odpadních vod zastavila, byl by to pro Dvoráky opravdu problém, a to nejen v tom, že by do Labe opět začala téct špína a řeku znečišťovala. Podle Bémových informací totiž majitel ČOV, Evorado Import, nemá nasmlouvaného žádného nového provozovatele. „Informovali jsme se na krajském úřadě a tam žádná žádost podána není,“ uvedl Jan Bém.

Podle Aleše Morávka ale Evorado Import velmi intenzivně shání nového provozovatele, který mu zajistí příslušné finance. „Smluvně zavázaného však zatím nikoho nemá,“ přiznal.

Čističku budou opět řešit úřady

Na pár týdnů se zdálo, že je problém s provozováním čistírny odpadních vod ve městě vyřešen. Opak je ale pravdou. Firma Evorado Import, majitel ČOV, totiž vypověděla ke včerejšímu dni nájemní smlouvu a smlouvu o provozování firmě WWTP, a to kvůli nezaplacení nájemného. Je tak možné, že ode dneška zase přímo do Labe potečou splašky.

Řešením problému se nyní zabývá nejen ředitel WWTP Aleš Morávek, ale také další dotčené úřady, na výsledek čeká i vedení Dvora Králové.

Peníze = garance

Na otázku, zda existuje šance, že by v čistění odpadních vod WWTP pokračovala, Aleš Morávek odpověděl: „Myslím si, že jediná šance je, kdybych byl schopen majiteli garantovat pravidelný přísun peněz z nájemného, které požaduje a o kterém chtělo město debatovat. Nejlepší by bylo vrátit se k jednacímu stolu.“

Podle Morávka zatím Vodoprávní úřad veřejnou službu nařídit nechce. „Asi ještě nenastala správná doba, kdybychom oficiálně ztratili schopnost čistit. Ale to se stane o půlnoci. V nejbližších dnech může situace nabrat jiný směr,“ podotkl včera. Pokud WWTP opravdu činnost ukončí, bez práce by se mohlo ocitnout deset zaměstnanců včetně Morávka. „Je na novém provozovateli, zda převezme agendu se vším všudy včetně lidí, nebo se zařídí po svém,“ upozornil ředitel.

Informovali úřady

Dvůr Králové se nechce se současnou situací smířit. „Všechny dokumenty, které jsme ke kauze měli, i z dřívější doby, jsme zaslali na dotčené orgány. Je třeba, aby se nyní o vyřešení problému postarala státní správa, protože na to jsme krátcí,“ konstatoval místostarosta Jan Bém.

Radnice navíc ve středu odpoledne podala k okresnímu soudu v Trutnově proti vlastníku ČOV návrh na předběžné opatření, který by mu uložil povinnost čištění odpadních vod zajistit.

Ojedinělý případ

Podle vyjádření mluvčího Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Imricha Dioszegiho by v případě ukončení nájemní a provozní smlouvy mezi Evoradem Import a WWTP úřad zahájil řízení o zrušení povolení k provozování ČOV Dvůr Králové. „Jde o zcela ojedinělý případ, který nemá obdoby v historii kraje a je výjimečný i v rámci celé republiky,“ konstatoval Imrich Dioszegi.

O stanovisko k problému Krkonošský deník požádal i ministerstvo zemědělství. Mluvčí Jan Žáček uvedl: „Pokud vlastník ČOV nebude mít zajištěného jiného provozovatele, musí s ním krajský úřad zahájit řízení o udělení pokuty za nezajištění plynulého a bezpečného provozování, což je vlastníkova zákonná povinnost. Stanovisko jsme předali i krajskému úřadu a z jeho reakce víme, že odeslali dopis na vlastníka ČOV s upozorněním na plnou odpovědnost za plynulé a bezpečné provozování ČOV.“

Jak se situace bude vyvíjet, pokud čistička přeruší provoz, nechtěl předjímat ani Martin Klingr, pracovník Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové. „Naše závěry vycházejí z podkladů, které pořídíme po kontrolní činnosti. V tomto případě by se jednalo o odebírání vzorků a zkoumání vlivu na vodní tok. Do té doby nelze sdělit žádný závěr. Řešit ale právní spory na úkor životního prostředí je pro ČIŽP nepřijatelné,“ konstatoval.

Odstávka ČOV ve Dvoře není novinkou

Provoz čističky ve městě přerušila firma WWTP poprvé v pondělí 6. 2. 2012 v 6 hodin ráno. Situace byla vyvrcholením dlouhých sporů provozovatele čističky s městem o úhradu za čištění odpadních vod. Měsíční náklady WWTP na čištění odpadní vody činí podle ředitele firmy Aleše Morávka bez zisku zhruba 3,5 milionu korun, radnice však platila pouze 1,673 milionu měsíčně. Ve středu 8. února okolo 20. hodiny byl provoz ČOV obnoven.  Město se zavázalo připsat na účet společnosti dvě mimořádné zálohy v celkové výši zhruba 3,3 miliony korun, což podle místostarosty Jana Béma  splnilo. Za toto přerušení provozu a vypouštění znečištěné vody do Labe hrozí městu, majiteli i provozovateli ČOV pokuty. O jejich výši však příslušné orgány ještě nerozhodly.