Zaměřili se zejména na stravovací provozy, ale také na obchody, ubytovací zařízení, vnitřní sportoviště a fitness centra, školy a hromadné akce. Cíl byl jasný: dohlédnout na dodržování proticovidových opatření O-T-N. Přímo na místě udělili celkem 24 napomenutí, sedm dalších případů je v řešení.

"Mezi nejčastější závady patřila nedostatečná ochrana dýchacích cest a absence informací pro zákazníky daného zařízení, v několika případech jsme zaznamenali i nekontrolování O-T-N provozovatelem," uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Z více než čtyř set zkontrolovaných lidí udělili hygienici s policisty celkem 14 napomenutí a jednu pokutu ve výši 1000 korun. Další tři případy se nadále řeší.