Hygienici v Královéhradeckém kraji během prvního měsíce prázdnin zkontrolovali více než sedm desítek dětských táborů.

Uložili šest pokut v celkové výši 10 000 korun. Mezi nejčastější problémy patřily nedostatky ve stravování. Hygienici zjistili v šesti případech nedostatky ve stravování dětí, v pěti případech odhalili závady v ubytování. Ve třech případech byly chyby ve zdravotní dokumentaci a ve dvou nebyly dostatečně zajištěné podmínky pro osobní hygienu dětí.

Za nedodržení podmínek deklarovaných výrobcem při skladování potravin a nedodržení data minimální trvanlivosti potravin uložili hygienici celkem pět pokut v celkové výši 5000 korun.

„Na základě podnětu byla provedena kontrola jednoho organizovaného pobytu na Rychnovsku, kdy byly zjištěny závady v zajištění podmínek pro ubytování dětí, v zdravotní dokumentaci osob vykonávajících dozor a nedostatky v provozní hygieně. Za tyto nedostatky byla provozovateli akce uložena sankce ve výši 5000 korun,“ uvedla Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice.

V červenci hygienici zaznamenali také jednu epidemii zažívacích potíží na táboře na Trutnovsku, kde postihly celkem 42 dětí z 79 táborníků. „Jednalo se o lehké gastrointestinální potíže s jednodenním průběhem. Při šetření nebyly zjištěny žádné závady, protiepidemickým oddělením byla nařízena zvýšená četnost úklidu a dezinfekce,“ uvedla Veronika Krejčí.

Podle údajů hygieniků se ke konci července konalo v kraji celkem 177 letních táborů, kterých se účastní 12 877 dětí. Dalších 602 dětí se účastní takzvaných jiných podobných akcí.

(jap, čtk)