Senioři patří mezi časté návštěvníky knihovny Slavoj. Ta jim na oplátku chystá řadu akcí, například oblíbené kurzy počítačové gramotnosti.

Nyní mohou zájemci nad 50 let využít novinku, kterou je Univerzita třetího věku.

Zahájí astronomií

Městská knihovna Slavoj na projektu spolupracuje s občanským sdružením Krkonoše a Podkrkonoší a s MAS Královédvorsko. „Garantem celoživotního vzdělávání je Zemědělská univerzita v Praze," informovala Marta Staníková, ředitelka knihovny.

Jak doplnila, Slavoj chtěl podobnou formu studia pro seniory nabídnout také. „Proto nás projekt občanského sdružení Krkonoše a Podkrkonoší potěšil a hned jsme našli společnou cestu, jak akademii zahájit co nejdříve," doplnila Staníková.

Studium je složeno ze šesti semestrů. V prvním je hlavním tématem pro všechny přihlášené zájemce astronomie. V dalších semestrech je již možné vybírat ze široké nabídky témat. Patří mezi ně například Etika jako východisko z krize společnosti, Kouzelná geometrie, Historie a současnost české myslivosti, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce nebo Hudební nástroje. Další obory se zaměřují na zdraví, počítačové technologie nebo vývoj Evropské unie.

Přednášky vysokoškolských učitelů budou probíhat virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. „Budeme je promítat na plátno. Po přednášce bude následovat diskuze k tématu mezi účastníky semináře. Už teď máme v hlavě další možnosti, jak výuku zatraktivnit, například pozváním zajímavých hostů k tématu přednášky," prozradila Staníková.

Poprvé za měsíc

Jeden semestr tvoří šest přednášek První setkání se uskuteční ve středu 26. února a další ve čtrnáctidenním intervalu. „Přihlášky, které je nutné odevzdat do 20. února jsou k dispozici v knihovně v oddělení pro dospělé," doplnila ředitelka Slavoje Marta Staníková.

Co je to U3V:
Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V je založeno na osobním rozvoji, nikoliv profesní přípravě a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Jejich smyslem je nabídnout seniorům druhý životní program, když ten první, pracovní, již skončil.