Rekonstrukce mostu přes Labe má začít na jaře příštího roku. Město má stavební povolení, připravuje výběrové řízení na dodavatele. „Bílý most je v havarijním stavu. Vzhledem k jeho aktuálnímu stavu je cílem začít s opravami co nejdříve po vysoutěžení dodavatele. Během oprav bude pro veřejnost uzavřený. Výbornou zprávou je, že se nám podařilo získat vysokou dotaci,“ uvedl starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Na rozdíl od tří polských mostů na příjezdu do Špindlerova Mlýna, které Královéhradecký kraj jako investor stavební akce letos odstranil a staví za 119,8 milionu korun nové, se nebude jedinečná špindlerovská památka bourat. Konstrukce mostu z roku 1911 s typickými bílými oblouky zůstane zachována.

„Částka za rekonstrukci Bílého mostu podle projektové dokumentace je zhruba 12 milionů korun. Cena po výběrovém řízení může být nižší, zakázku zatím nemáme vysoutěženou. Z dotace obdržíme 70 procent z vysoutěžené částky, 30 procent bude z rozpočtu města,“ upřesnila Jiřina Staruchová, vedoucí majetkového odboru Městského úřadu Špindlerův Mlýn.

Podle informací ze špindlerovského úřadu dojde při rekonstrukci k sanaci betonových povrchů a zhotovení nového odvodnění povrchu izolace mostovky. Betonové části v kontaktu se vzduchem budou opatřeny bílým nátěrem, jak to bylo doposud. Opraví se stávající komunikace v předpolích mostu, dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace a k zajištění jejího řádného odvodnění.

Rekonstrukce Bílého mostu je jednou investic, zařazených do česko-polského přeshraničního projektu s obcí Podgórzyn na polské straně Krkonoš. Vznikne při tom nová turistická stezka, pojatá jako putování mlynáře za přírodními a historickými zajímavostmi. Doplní a rozšíří stávající síť tras i nabídku turistických cílů. Podgórzyn leží v severním podhůří Krkonoš v Dolnoslezském vojvodství. Obec patří k nejstarším osídleným místům celé oblasti, první písemná zmínka pochází již z roku 1305.

Mezi další investice zařazené pro projektu patří rekonstrukce částí cesty, doplnění turistického mobiliáře, vytvoření virtuální verze trasy, vytvoření a tisk turistických map a propagačních materiálů, rekonstrukce turistického informačního a přírodovědného místa v polské obci Podgórzyn.

„Je to skvělý příklad spolupráce mezi Českem a Polskem. Věřím, že tato stezka prodlouží turistickou sezónu, a tím podpoří hospodářský růst v celém příhraničí, protože to je na příjmech z cestovního ruchu závislé. Zároveň zlepší kvalitu života místních a ochrání přírodní dědictví. Tato nová stezka propojí naše krásné obce a nabídne návštěvníkům Krkonoš jedinečný zážitek,“ popsal očekávané přínosy projektu starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Projekt má celkový rozpočet 899 tisíc euro (přes 22 milionů Kč), dotace v rámci operačního programu EU Interreg Česko - Polsko činí 719 tisíc euro (zhruba 18 milionů korun). Hodnotitelé posuzovali projekt z hlediska kvality, přeshraničního dopadu a spolupráce partnerů i vlivu na životní prostředí. Z maximálního počtu 136,5 bodů získal projekt Špindlerova Mlýna a polské obce Podgórzyn 119,65 bodů, a umístil se na 1. místě ze všech 16 hodnocených projektů.

„Z tak skvělého hodnocení projektu jsem nadšená, ve výzvách pro česko-polskou spolupráci je vždy vysoká konkurence, výsledek mě opravdu těší. Projekt Mlynářova putování je inovativní, spojuje přírodu, historii a kulturu. Věřím, že se jedná o další dlouhodobou spolupráci Špindlerova Mlýna s polskými partnery,“ řekla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI HK.

Bílý železobetonový most v centru horského střediska je dominantou Špindlerova Mlýna. Postaven byl v roce 1911.

Jeho předchůdcem byl dřevěný most z roku 1829, který byl zničen povodní v roce 1897. Pevnost mu dodával mohutný roubený pilíř uprostřed řečiště, v létě téměř vyschlého, zjara hučícího vodou z tajícího sněhu.

Bytelnou dřevěnou konstrukci udolala až povodeň z 29. července 1897. Stejná mimořádně ničivá povodeň výrazně poznamenala vzhled celého Špindlerova Mlýna.

Dnešní most tvoří železobetonový lomený segmentový oblouk. Most je doplněn dřevěným zábradlím. Most byl postaven v roce 1911 na pomyslné křižovatce. Pravý břeh města s Bedřichovem, který byl do roku 1942 samostatnou obcí, náležel ještě v 19. století k jilemnickému panství.

Levý špindlerovský břeh byl pod správou hraběcího rodu Morzinů. Bylo to tehdy období sporů o údolí a nespoutaný tok řeky Labe se starým mlýnem Špindlerů.

Mohlo by vás také zajímat: Přehrada Les Království zavádí od července placené parkování. Známe ceny

Na přehradě Les Království vznikají dvě nová parkoviště. Hotová mají být do konce června. | Video: Deník/Jan Braun