Dětem mladšího školního věku vysvětlil, jak taková knížka vzniká od spisovatele až po nakladatelství. Přečetl krátké úryvky z knih, které ilustroval: O mašinkách, Štěstíčko a kocouří dědeček, jež napsal Jiří Kahoun.

Na závěr povídání ilustrátor Fixl ohodnotil výkresy dětí a vybral tři nejlepší „malíře“. Poradil jim, co by se dalo na obrázku vylepšit. Zodpověděl i zvídavé dotazy dětí, které se ptaly například jak dlouho maluje knížku. Akce se zúčastnily i děti z Velkých Svatoňovic.

Ilustrátor Jiří Fixl se narodil v Praze roku 1950 a působil také jako výtvarný redaktor v nakladatelství Albatros. Věnuje se především ilustraci pro děti a mládež, ale okruh jeho činnosti zahrnuje i výtvarné řešení školních učebnic. Ilustracemi nejraději doprovází knížky veselé a fantastické, kde je prostor pro uplatnění humorné nadsázky. Ilustroval pro různá nakladatelství celkem více než padesát titulů pro děti všech věkových kategorií od leporel až po tituly pro „náctileté.

Markéta Tučková