Zjištěné skutečnosti:

Výskyt trusu hlodavců

Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců

Stopy po působení a výskytu hlodavců

Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami

Výskyt plísní na provozovně

Výskyt plísní na stěnách

Výskyt plísní na stropě

Výrazně zanedbaný úklid

Nečistoty na podlaze

Nečistoty na regálech či zařízeních

Poškození stropu