V celém rozvojovém světě se snaží misionáři zmírnit sociální bídu a přispět i ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Vybrané prostředky pak výrazně pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba a zdánlivě malé částky zachraňují životy. Radostnou událostí pro farníky Římskokatolické farnosti Úpice pak bylo slavení této Misijní neděle v novém prostředí filiálního kostela sv Bartoloměje v Batňovicích.

Farníci na popud administrátora P. ThDr. Andrzeje Götze a s přispěním dárců, obcí Velké Svatoňovice, Batňovice i mnoha jednotlivců, dokázali, že krásný interiér kostela chtějí uchovat pro příští generace.

„Byla provedena nejen oprava vnitřních omítek, ale i elektroinstalace, výmalba a kompletní úklid a renovace mobiliáře. Nelze ani vyčíslit hodnotu dobrovolné práce a tak pro všechny zúčastněné byl dík sídelního biskupa Mons. Jana Vokála a administrátora farnosti tím nejlepším vyznamenáním," informoval Zdeněk Peterka, pastorační asistent.