V nově zrekonstruovaném objektu budou sídlit tři organizace: Pedagogicko - psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Speciálně pedagogické centrum Trutnov a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Financování náročného projektu pokryje z velké většiny dotace ministerstva pro místní rozvoj.

„V rámci projektu necháme zrekonstruovat celý objekt stávajícího internátu České lesnické akademie Trutnov a nově vybavíme vzniklé odborné pracovny. Stavba bude řešena i pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a v rámci stavebních prací do objektu nainstalujeme osobní výtah. Na pokrytí výdajů počítáme s částkou 86 milionů korun,“ informoval radní pro investice Václav Řehoř.

„Poradenské služby v oblasti vzdělávání pro děti, žáky i jejich rodiče a také jejich učitele jsou stále potřebnější. Chybí ale dostatečné prostory a moderní zázemí pro jejich poskytování. To se nám v příštích dvou letech podaří vyřešit na Trutnovsku. V bývalém domově mládeže střední lesnické školy vznikne centrum poradenských služeb, a to díky evropské dotaci, kterou se nám podařilo získat. Nyní téměř prázdná budova získá nové využití. Soustředění služeb pedagogicko-psychologické poradny, speciálně poradenského centra i dalšího vzdělávání pedagogů do jednoho místa bude velkým přínosem,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Královéhradecký kraj uspěl ve výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) a získá dotaci ve výši 57,3 milionu korun. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, které kraj obdržel, vyhlásí veřejnou zakázku. Fyzická realizace projektu je plánována v příštích dvou letech. V nově zrekonstruovaném objektu budou sídlit tři organizace, a to Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Speciálně pedagogické centrum Trutnov a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Napříč Královéhradeckým krajem v současné době poskytuje klientům své služby pět poradenských center, které mají svá pracoviště v Hradci Králové, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Jičíně. Zajišťují informační, diagnostickou a poradenskou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivě výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.