Zatímco ještě před několika týdny se mluvilo o tom, že ke konci března bude takzvaný Projekt internetizace knihoven (PIK) ukončen, nyní to vypadá, že tomu tak nebude. Alespoň minimálně do závěru letošního roku. Problém se týká několika desítek malých knihoven především v zapadlých a horských oblastech. Jelikož musí ze zákona svým čtenářům internet zprostředkovat, hrozil by jim v nejhorším případě i zánik. I když to ministerstvo popírá, pouze by prý přišly o možnost dotací. Což však může být v důsledku totéž.

Jiné připojení

„Ze všech dosavadních vyjádření ministerstva kultury to vypadá tak, že by měl PIK pokračovat. Intenzivně se o tom jedná,“ potvrdil Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. „Na druhou stranu, doba je složitá, a dokud to opravdu neběží, moc bych nejásal.“

Zrušení státem dotovaného připojení k internetu by obce mohly vyřešit připojením k jinému poskytovateli, které by platily ze svého. Anebo by se s jeho zrušením smířily. Beztak totiž mnohde není příliš využíván. A jinde zase kvůli slabému signálu není internetové pokrytí v obcích vůbec.

„Někde by si starostové pomohli sami a snažili se obecní knihovny zapojit sami. Nicméně těch dva a půl tisíce knihoven zapojených do PIK jsou takové, kde mnohdy neexistuje náhradní možnost problém vyřešit,“ řekla ředitelka pardubické krajské knihovny Radomíra Kodetová.

Že by se obce dokázaly s alternativním připojením k internetu popasovat po vlastní linii, potvrdila řada starostů, kteří by zrušení PIK museli řešit. Podle odhadů by dokázalo alternativní připojení zajistit 50 % obcí. „Upřímně, příliš lidí ho u nás nevyužívá, je to skutečná slabota. Připojení se hodí hlavně naší zaměstnankyni, která má knihovnu na starost, kvůli propojení databáze s trutnovskou knihovnou. V případě nouze bychom si dokázali poradit sami, do knihovny bychom mohli zavést obecní internet,“ uvedla starostka Suchovršic na Trutnovsku Lenka Hozová. Příliš využíván není internet ani v Makově u Litomyšle. „Za měsíc je to skutečně jen pár lidí,“ uvedla starostka Dana Drahošová.

Prostřednictvím PIK je nyní k internetu připojena více než polovina ze všech 6100 knihoven v republice. Asi 80 procent z nich chce v PIK pokračovat. Poprvé se o jeho zrušení mluvilo v polovině minulého roku. I tehdy byl důvodem nedostatek financí. Nyní už ale situace vypadá opět nadějně. Podle Richtera přislíbil financování PIK ministr financí Miroslav Kalousek. Peníze bude místo ministerstva vnitra spravovat ministerstvo kultury.

Proč je pro obce web důležitý?

• Mezi cíle PIK patří například vytvoření nabídky míst veřejného přístupu k internetu v knihovnách na území celé ČR plošně pro všechny skupiny obyvatel či umožnění vnitřní komunikace sítě poboček jednotlivých knihoven a regionálních systémů knihoven.

Možné důsledky hrozícího odpojení internetu:

• Poskytovat obyvatelům bezplatný přístup k internetu je jedna z povinností knihoven, stanovených knihovním zákonem. Pokud by došlo k odpojení bez jakéhokoliv varování a dohody, potom by začalo působit 2500 knihoven v rozporu s knihovním zákonem. Nezanikly by, vypadly by však z evidence ministerstva a přišly by tím o možnost veřejných dotací.

• Zrušení PIK bez jakéhokoliv varování by v mnoha ohledech bylo necitlivým zásahem do rozpočtů knihoven a obcí. Zejména by to bylo kritické pro malé obce.

• V historicky krátké době bude digitalizována veškerá tisková produkce vydaná na území ČR (knihy, noviny, časopisy). Výsledky tohoto úsilí nebude možné s ohledem na ochranu autorských práv zpřístupnit volně na internetu. Jednou z možností je zpřístupnit autorsky chráněná díla na počítačích v knihovnách tak, aby každý měl přístup k tomu, co u nás bylo publikováno. Toto by mohlo být realizováno pomocí sítě knihoven. Ty ovšem musí mít k dispozici kvalitní připojení k internetu.