Připomíná i legendární stržení tanku z podstavce před bývalým okresem, hořící barikády a také unikátní snahu co nejvíc ignorovat cizí vojáky, které se říkalo statut Mrtvého města. "Trutnov tím se významně zapsal do dějin československého odporu vůči okupantům," potvrdil historik a přímý účastník odporu Vladimír Wolf. "Dodnes obdivuji to tehdejší národní vzepětí být důstojným odpůrcem v té smutné chvíli," dodal.

Expozice doplněná o dobový tisk, letáky, protestní hesla a oficiální stanoviska našich tehdejších úřadů je přístupná v Muzeu Podkrkonoší. V září bude doplněná o dvě besedy s pamětníky.

Muzeum vydalo k výročí okupace také publikaci o Vladimíru Junkovi, šéfredaktorovi Krkonošské pravdy, který se v roce 1968 velmi silně angažoval v boji proti intervenci.