Za úspěch vedení radnice v období 2010 až 2014 lze rozhodně počítat vždy ziskové hospodaření města v každé roční sumarizaci, naposledy byl rozpočet 2013 se ziskem 17 milionů korun.

Turnov má za sebou náročnou akci Čistá Jizera, která přinesla odkanalizování téměř celé oblasti města a renovaci vodovodní sítě, a to i závěrečné části (2013) posledního úseku v ulici 28. října.

Vedení radnice letos dokončilo poslední etapu územního plánu. Občanům však podle našich informací vadí, že město neodpovědělo na mnoho připomínek a námitek.

Na Liberecký kraj a do jeho majetku se podařilo převést starší část objektu Střední uměleckoprůmyslové a vyšší odborné školy (dřívější Šperkařské školy), která byla doposud v městském majetku. Tím se vyřešilo její rozpolcené finanční hospodaření, údržba a správa obou budov. Za jistý úspěch lze považovat i dokončení dvou etap rekonstrukce sídliště u nádraží, kde vznikla řada nových parkovacích míst a nová zeleň.

Lidem chybí koupaliště

Výčet toho, co se nepodařilo, je poněkud četnější. Občané negativně vnímají nefunkční městské koupaliště, které bylo zrušeno a zasypáno v roce 2000. Od té doby je stálým bodem všech volebních uskupení, některá preferují výstavbu zmenšené formy původního sportovního areálu B. J. Horáčka v místech Maškovy zahrady, jiní by si přáli návrat ke stavbě letního koupaliště v Dolánkách. Ani k jednomu dosud nedošlo a Turnov je tedy od roku 2000 bez koupaliště.

Navíc předběžné ankety ukázaly, že občané o návštěvu budoucího areálu v Maškově zahradě mají už nyní jen minimální zájem. Nevyřešeno je stále využití Kulturního centra Střelnice. Město zde v uplynulých čtyřech letech hospodařilo vždy s prodělkem.

Občané také ne zrovna pozitivně vnímají fúzi Panochovy nemocnice Turnov s libereckou nemocnicí. Turnovské zařízení tak postupně přišlo o oddělení dětské, vlastní porodnici a oddělení chirurgie bylo sloučeno s oddělením gynekologie. Přestože tyto odbornosti zajišťují nemocnice okolní a nemocnice v Liberci, přináší to lidem řadu potíží, zejména dopravních. Lidé také poukazují na to, že nemocnici v Turnově vybudoval v roce 1942 zdejší primář J. Panocha a městu ji daroval.

Dosud palčivou otázkou je podle hlasů z veřejnosti oblast dopravní sítě, spojená s parkováním. S nárůstem dopravy se nepodařilo úspěšně vyřešit dopravní změny a parkování, které by zabránily dopravním zácpám v centru. Dokonce vznikají další potíže i v oblastech mimo centrum. Klasickým příkladem je podle mínění lidí špatné řešení ulic Zborovská, Jeronýmova, dříve Bezručova a dalších, kde nastaly očekávané potíže s průjezdností a parkováním.

Na sociálních sítích se objevují názory, že Turnov se stává typickým maloměstem, ve kterém se po sedmnácté hodině zastavuje život. „Jednou z příčin úpadku města je jeho stárnutí a z toho plynoucí úbytek ekonomicky aktivních obyvatel. Zatímco v Jilemnici bylo za posledních cca 12 let postaveno zhruba 200 bytů, v Turnově to je téměř čistá nula. A bytovou výstavbu přitom město může ovlivnit zásadně," míní jeden z uživatelů Facebooku.

„Spousta Turnováků utrácí spoustu peněz mimo Turnov, protože větší města, jako Liberec, Praha nebo Mladá Boleslav, jsou blízko. To se tu také projevuje. To jsou témata do volebních programů. Ne nějaké zavezené bazény v Dolánkách, koupaliště, kluziště nebo rušení městské policie," protínají se názory dále Facebookem.

Veřejnost se zabývá i prací strážníků

Veřejnost se domnívá, že činnost městské policie není dostatečná, jak by bylo třeba. Přestože došlo k dalšímu rozvoji hlídacího kamerového systému, zejména v centru, pozitivní výsledky jsou podle občanů sporadické. Turnov disponuje čtrnácti strážníky.Veřejnost poukazuje i na ne zcela dostatečný výkon služby některých hlídek.

Koho máme na radnici: 

Jak dopadly v Turnově poslední komunální volby v roce 2010? Účast byla 45,25% voličů.

1. NEZÁVISLÝ BLOK – SNK: 22,36% – 7 mandátů
2. Občanská demokratická strana: 19,40% – 6 mandátů.
3. Turnovská koalice: 15,86% – 4 mandáty.
4. Česká str.sociálně demokratická: 13,86% – 4 mandáty.
5. TOP 09: 10,32% – 3 mandáty.
6. KSČM: 6,19% – 1 mandát.
7. Křesťansko.demokratická unie-Čs.strana lidová: 6,07% – 1 mandát.
8. Věci veřejné: 5,95% – 1 mandát.
Nejvíce hlasů při volbách v roce 2010 získala od turnovských voličů Hana Maierová z Nezávislého bloku – SNK (1849 hlasů).

Rada města Turnova zasedá v tomto složení:
Tomáš Hocke (Nezávislý blok) – starosta, Jaromír Pekař (ODS) – místostarosta, Otakar Špetlík (ODS) – místostarosta. Další členové rady: Ondřej Halama (KDU-ČSL), Martin Hrubý (Nezávislý blok), Karel Jiránek (Věci veřejné),Eva Kordová (Nezávislý blok), Tomáš Sláma (ODS), František Zikuda (Nezávislý blok).

Co se povedlo v Turnově?

Turnov je čistý díky akci Čistá Jizera

Úspěšně byla dokončena akce Čistá Jizera – odkanalizování téměř celé oblasti města a renovace vodovodní sítě, a to i závěrečné části posledního úseku v ulici 28. října. „Chci jménem všech, kteří dílo realizovali, poděkovat Turnovanům za ochotu snášet všechna omezení a životní útrapy v minulých letech. Věřím však, že skutečné pozitivní dopady dokončené stavby na jejich každodenní život a zásadní zlepšení životního prostředí tohle všechno určitě časem vynahradí. Čistá Jizera přinesla takovou ohromnou proměnu Turnova a všech dalších měst, že její skutečný přínos budeme moci zhodnotit až s větším časovým odstupem," zhodnotil stavbu při jejím zakončení Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov.V rámci projektu Čistá Jizera I – město Turnov bylo za finanční podpory Evropské unie zrealizováno celkem 26,6 km kanalizačního systému v celkové hodnotě 248, 5 miliónů korun, bez DPH. Čistá Jizera byla v souhrnu všech akcí zdaleka největší investicí v polistopadové éře Turnova.

Co se lidem nelíbí?

Věcí k řešení je hned celý velký pytel

Dalo by se říct, co člověk to jiný názor. Někomu vadí, že město nežije a po sedmnácté hodině v něm skoro ani pes neštěkne. Jiní lidé kritizují práci městské policie. Veřejnost také s nelibostí musela vzít na vědomí fúzi Panochovy nemocnice Turnov s libereckou nemocnicí. Občané negativně vnímají nefunkční městské koupaliště, které bylo zrušeno a zasypáno v roce 2000. Od té doby je stálým bodem všech volebních uskupení, některá preferují výstavbu zmenšené formy původního sportovního areálu B.J. Horáčka v místech Maškovy zahrady, jiní návrat ke stavbě letního koupaliště v Dolánkách. Ani k jednomu dosud nedošlo a Turnov je tedy od roku 2000 bez koupaliště. Palčivou otázkou je podle hlasů z veřejnosti oblast dopravní sítě, spojená s parkováním. S nárůstem dopravy se nepodařilo úspěšně vyřešit dopravní změny a parkování, které by zabránily dopravním zácpám v centru. Dokonce vznikají další potíže i v oblastech mimo centrum. A většině občanů vadí zdražení vody.

Kolik v Turnově stojí voda, MHD 
a svoz odpadu?

Vodné a stočné historie cen za celé volební období: (ceny jsou uvedeny včetně DPH)
Rok 2010 – 69,77 Kč/m3 (vodné 39,16 Kč, stočné 30,61 Kč.
Rok 2011 – 71,98 Kč (vodné 40,14 Kč, stočné 31,84 Kč).
Rok 2012 – 81,32 Kč (vodné 45,18 Kč, stočné 36,14 Kč).
Rok 2013 – 90,86 Kč (vodné 48,54 Kč, stočné 42,32 Kč).
Rok 2014 – 95,98 Kč (vodné 51,18 Kč, stočné 44,80 Kč).

Svoz odpadu:
Rok 2010: 500 Kč /osoba/rok
Rok 2014: 660 Kč/osoba/rok

Městská hromadná doprava:
rok 2010: maximální cena jízdného 8 korun pro dospělého cestujícího, děti do šesti let cestovaly zdarma; od šesti do patnácti let platily 4 koruny.

rok 2014: maximální cena jízdného pro dospělého cestujícího činí od 1. července 2013 10 korun, děti do šesti let cestují zdarma, od šesti do patnácti let platí 5 korun.

Ptali jsme se: Jak s vám žilo čtyři roky v Turnově?

V anketě, kterou jsme oslovili obyvatele města Turnova, zazněly kladné postřehy i kritika. Lidem se například moc nezdá nový městský rozhlas, kterému v některých místech není rozumět. Kritizují dále nedostatečnou činnost městské policie, která podle dotazovaných spíše dává botičky, než aby hlídala pořádek v městě. Spokojeni nejsou ani s řešením několika míst v turnovské dopravě a některým například vadí zpoplatnění parkování na náměstí.

Pavel Bradáč, majitel cukrárny: Hrozně rád bych si vzpomněl na něco pozitivního, co město za čtyři poslední roky udělalo pro občany, ale nedaří se mi. Snad na pouliční rozhlas, s nímž bychom se mohli přihlásit do soutěže o vesnici roku jako návrat do šedesátých let. Za průšvih považuji zdražení vody, návrh nového kruhového objezdu na Výšince a nečinnost městské policie. Ta dává botičky, ale pořádek v městě nehlídá.

Jana Zubková, obchodnice: Každý den si říkám, kdo vymyslel řešení přednosti v křižovatce na Výšince, jako výsledek vyústění zobousměrnění Markovy ulice. Lidé si dávají přednost vzájemně a čekám, kdy se tu někdo srazí. Nechápu systém poplatků za parkování na náměstí. Jen odrazuje přijíždějící hosty a naštve místní. Je dobře, že město opravilo ulici 28. října. Vypadá teď pěkně. To jediné považuji za klad minulého volebního období.

Josef Hlubuček, podnikatel: Podle mě špatně funguje městská policie. Ta by totiž měla po městě chodit, chytat vandaly, dbát na dodržování veškerého veřejného pořádku a ne jen dávat botičky a chytat Pražáky, když někde překročí povolenou rychlost. Jako pozitivní vidím, že díky novému starostovi se zlepšila komunikace radnice s námi, obyčejnými lidmi. Na nic jiného pozitivního si opravdu nemůžu vzpomenout.

Ivan Turnovec, geolog-mineralog: Marně přemýšlím, co dobrého přinesli komunální politici. Snad to, že nevznikne Dům přírody v Dolánkách. Vadí mi, že se ani noví zastupitelé nedokázali vypořádat s odpovědností za utopené miliony při stavbě Střelnice, vadí mi i její každoroční prodělek. A také mi vadí neexistující koupaliště v Dolánkách. Nebo městský rozhlas, který stál další peníze a na Kamenci hlášení není ani rozumět.

Miroslava Rakoušová, v domácnosti: Za pozitivní považuji propojení Zelené cesty s ulicí 5. května, pravidelnou údržbu zeleně v historickém centru. Negativně vidím přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Dál stavbu kruhového objezdu u Borovičků, který je řidičům pro vztek a vzhledem k dopravě vlastně k ničemu. Špatný je i výsledek rekonstrukce Zborovské ulice a záměr koupaliště v Maškově zahradě.