Stavební činnost významně zasáhla do chodu základní školy, když se na jeden školní rok přesunulo vyučování několika tříd do náhradních prostor.

Náročná rekonstrukce podkrovních prostor v budově A ZŠ Schulzovy sady přinesla pedagogům a žákům nové odborné učebny informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu a jazykovou učebnu s moderním vybavením a pomůckami, nové školní poradenské pracoviště a zázemí. K budově byla navíc přistavěna schodišťová věž s výtahem, jež propojuje jednotlivá patra a zajišťuje bezbariérovost. Došlo také k úpravám venkovního prostranství.

Náročná rekonstrukce podkrovních prostor ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem přinesla pedagogům a žákům nové odborné učebny.Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem

„Cílem rekonstrukce bylo upravit prostory v budově A tak, aby lépe sloužila současným potřebám. Díky bezbariérovému zpřístupnění je nyní škola lépe dostupná. Nové odborné učebny, které budou moci využívat také partnerské malotřídní školy z regionu, zvýší kvalitu vzdělávání cizích jazyků a přírodních věd a moderní vybavení přispěje k celkovému rozvoji školy,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Od pondělí 2. března je uzavřena kvůli rekonstrukci Krkonošská ulice ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od čerpací stanice směrem na Kocbeře. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo Hradiště.
FOTO: Příjezd do Dvora Králové odřízla oprava silnice, uzavírka potrvá do října

Nejnáročnější byla stavební část akce. Práce trvaly od srpna 2018 do května 2019. Stavbaři kompletně rekonstruovali střechu, do podkrovního prostoru budovy vestavěli nové odborné učebny včetně zázemí a v prostoru nad tělocvičnou vzniklo školní poradenské pracoviště. K budově byla také přistavěna schodišťová věž včetně výtahu.

„Výstavba věže byla realizována moderním způsobem, který není ve stavebnictví tak často používán. Do taženého bednění probíhala kontinuální betonáž tubusu několikapodlažní věže, což významně zkrátilo termín realizace stavby,“ vysvětlil místostarosta města Jan Helbich.

Vedle nového bezbariérového vstupu do budovy stojí dva nové ocelové přístřešky na kola. Úpravami prošlo také venkovní prostranství. Kompletně byl zrekonstruován plot ve Školní ulici s bránou, v areálu došlo k vybudování cesty ze zámkové dlažby, zahrada byla revitalizována a osazena lavičkami.

Na dokončené stavební práce navázalo postupné vybavování prostor nábytkem, elektronikou a pomůckami.

Náročná rekonstrukce podkrovních prostor ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem přinesla pedagogům a žákům nové odborné učebny.Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem

„Poděkování patří vedení města za odvahu jít do tak velké investice, realizačnímu týmu za příkladnou spolupráci a všem dodavatelům za vstřícnost a kvalitu odvedené práce. Již jsme otestovali bezbariérovost, lektoři-vozíčkáři z projektu Vzpoura úrazům využili výtah i zvedací plošinu. Nyní se těšíme, až s žáky vyzkoušíme vše ostatní,“ prohlásil ředitel školy Ivan Jugl a pozval veřejnost na prohlídku nových prostor během dne otevřených dveří ve čtvrtek 19. března.

Zoo ve Dvoře Králové má nové přírustky
GALERIE: Zoo ve Dvoře má nové přírůstky. Na svět vykoukli dikobrazi i netopýři

Rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady se zrodila v souladu s akčním plánem Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016-2022, v němž je zahrnuto zajištění bezbariérových přístupů a budování odborných učeben na základních školách.

„Modernizace základních škol je pro nás jednou z priorit. Před dvěma lety byly vybudovány nové odborné učebny na ZŠ Strž a na ZŠ 5. května, v loňském roce sdílená robotická učebna v prostorách střední školy informatiky a služeb a letos dojde k vestavbě dvou odborných jazykových učeben na ZŠ Podharť včetně vybavení a zajištění jejich bezbariérového přístupu,“ upřesnila místostarostka města Alexandra Jiřičková.

V Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla zahájena nová výstava fotografií dokumentující proměny města.
Dvůr Králové dříve a nyní. Výstava přibližuje i čerpací stanici v centru města