Kdo má nárok na ozdravovnu a kdo o něm rozhoduje? Hovořili jsme s mluvčím Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřichem Tichým.

Začněme od návrhu. Kdo ho může vystavit?
Návrh na ozdravný pobyt vystaví registrující praktický lékař pro děti a dorost, a to na základě zdravotního stavu dítěte.

Od kolika do kolika let může dítě do ozdravovny?
Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje od 3 do 15 let. Pobyt zde mohou absolvovat děti, které jsou zdravotně oslabeny vlivem nepříznivého životního prostředí, děti se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a také děti v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje přímo léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně.

Jak dlouho pobyt trvá?
Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

Jak tedy přesně postupovat?
Rodiče vyplní u ošetřujícího lékaře dítěte první část formuláře Návrh na umístění dítěte v ozdravovně (zde např. uvedou dřívější pobyt dítěte v ozdravovně, svého zaměstnavatele, číslo telefonu) a tuto část podepíší. Návrh musí mít uvedeny všechny požadované údaje včetně výsledku lékařského vyšetření a stanoviska navrhujícího lékaře, který také doporučí dvě nejvhodnější zařízení. Návrh pak může být postoupen Všeobecné zdravotní pojišťovně, a to regionální pobočce podle příslušnosti navrhujícího lékaře, který řádně vyplněný návrh pojišťovně podává (nikoli podle bydliště dítěte).

Jaký je další postup?
Po schválení návrhu revizním lékařem odešle VZP návrh do dětské ozdravovny, která je uvedena jako první v pořadí. Ta zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu (musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu).

Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů předem.

Co když ve vybrané ozdravovně není volné místo?
Pokud dětská ozdravovna uvedená v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném dobou platnosti návrhu, odešle celý návrh do zařízení uvedeného na druhém pořadí. Pokud by snad ani to nenalezlo volnou kapacitu, je povinno odeslat návrh zpět na VZP. Pracovníci pojišťovny by pak hledali jiné varianty, neboť VZP má uzavřené smlouvy s několika dětskými ozdravovnami: Dvůr Králové (Království III.), a dále se zařízeními , umístěnými v Krkonoších: Peci pod Sněžkou (Karkulka, Mělnická bouda), Špindlerově Mlýně Bedřichově a Špindlerově Mlýně Svatém Petru.

Kolik ozdravovna stojí?
Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny VZP ČR (náklady za ubytování, stravování a ozdravný program). Doprava do/z ozdravovny ani případný pobyt průvodce dítěte při ozdravenské péči se ze zdravotního pojištění nehradí.

Co se stane, když dítě nemůže nastoupit?
Jako důvod pro nenastoupení do ozdravovny nebo pro předčasné ukončení pobytu se uznává pouze onemocnění, které je s ozdravným pobytem neslučitelné, nebo úmrtí v rodině. V ostatních případech by rodiče dítěte museli uhradit pojišťovně škodu způsobenou znehodnocením objednané péče v dětské ozdravovně. Je tedy třeba zvážit i psychickou schopnost dítěte ozdravný pobyt absolvovat.