Lesy nepřirozené mohou mít velký problém s kůrovcem. Lýkožrout znemožnil jejich změnu na lesy přírodě blízké. Náměstek ředitele Správy KRNAP Václav Jansa přiblíží postup, jak tento problém řešit.

Při besedě dostane i veřejnost prostor v diskusi na aktuální téma asanace kůrovce v Krkonoších. Právě včasná účinná asanace napadeného dříví je jednou z nejdůležitějších činností v rámci ochrany smrkových porostů.