Díky tomu je členská základna tvořena lidmi z různých částí regionu a i námi pořádané akce se uskutečňují na různých místech. Tak jako v předchozích letech jsme se zaměřili na pobyty (víkendové či vícedenní) a jednodenní akce či výlety pro lidi s mentálním postižením. Abychom mohli uskutečnit výše zmíněné aktivity, museli jsme zajistit dostatek finančních prostředků. V roce 2010 jsme napsali několik projektů na získání finančních prostředků na naší činnost. Jak už to tak bývá, některé z nich byly úspěšné a některé bohužel ne.

Díky dotaci získané od města Dvůr Králové jsme uskutečnili víkendový pobyt pro rodiče s dětmi ve Stanovicích u Kuksu, užili jsme si výlety do aquaparku v Hradci Králové a mohli jsme nakoupit odměny pro sportovce při pořádání XVIII. ročníku republikového turnaje ve stolním tenise v rámci Českého hnutí speciálních olympiád.

Letos jsme se poprvé zúčastnili leteckého dne v Hradci Králové s názvem „Open skies for handicapped 2010“, kde měli naši členové, mnohdy poprvé, možnost se proletět letadlem a to bezplatně. Příspěvek na dopravu na tuto akci nám poskytla obec Dolní Brusnice. Jelikož finance na provoz potřebuje každá organizace a v žádném roce nemáme zaručeny dotace a příspěvky na činnost, tak jsme se v uplynulém roce snažili získat peníze na činnost novými způsoby – jedním z nich byly internetové stránky www.conasbavi.cz.

Díky takto získaným prostředkům jsme uskutečnili zimní pobyt ve Špindlerově Mlýně, 1. společenský ples pro naše členy žijící v rodinách i v okolních zařízeních sociální péče, oslavili jsme Čarodějnice v Barevných domcích v Hajnici a v neposlední řadě jsme mohli zopakovat velmi zdařilou integrační akci „Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny“ na Tylově paloučku v Havlovicích. Tak jako každý rok jsme uspořádali čtrnáctidenní letní sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem a týdenní podzimní rehabilitační pobyt ve Špindlerově Mlýně. Část finančních prostředků na tyto pobyty byla získána díky dotaci Ministerstva zdravotnictví a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Pobytů se zúčastnilo přes 100 lidí s mentálním postižením. Jelikož se nezaměřujeme jen na pobyty, ale máme zájem i na tom, aby si naši členové zlepšovali svou tělesnou kondici a mohli se účastnit sportovních akcí, zažádali jsme o dotaci Konto Bariéry 77. Z dotace jsme nakoupili sportovní vybavení a získali finance na vstupy do některých sportovních areálů. Přehled všech akcí, které jsme v předchozím roce uspořádali, najdete na www.spmp.cz.

Naše sdružení by nemohlo fungovat jen z dotací a tak bychom rádi poděkovali našim sponzorům. Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří nám přispěli drobnými finančními či hmotnými dary. V neposlední řadě patří velké poděkování i našim dobrovolníkům, kteří věnují činnosti sdružení spoustu svého volného času bez nároku na finanční odměnu.

A co jsme si vytyčili jako úkol do dalšího roku? Rádi zpestříme a zpříjemníme nelehký život i dalším lidem s mentálním či kombinovaným postižením. Svoje aktivity chceme rozšířit i o akce pro děti mladšího věku, které žijí v rodinách. Pokud jsme Vás, milí rodiče, oslovili a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Rádi do svých řad přijmeme i další dobrovolníky, kteří nám pomohou se zajišťováním a vymýšlením různých akcí.

Pokud máte rádi tanec, můžete nám jednorázově přispět i Vy. Přijďte na VIII. společenský ples, který pořádáme ve spolupráci s Diakonií ČCE dne 5. března v Zábavním centru Zálabí. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Dynamic z Opočna. Finanční výtěžek z této akce bude použit na činnost pořádajících organizací. Lístky je možno zamluvit a zakoupit buď přímo v Diakonii ČCE na Benešově nábřeží ve Dvoře Králové nebo na telefonním čísle 607 153 682 u paní Jitky Punnerové.

Šárka Grulichová, Jitka Punnerová