Sedmiměsíční rozsáhlá rekonstrukce za celkových 27,5 milionu korun ji nejprve doslova svlékla do naha. Z haly zůstaly pouze základy, původní nosná ocelová konstrukce a podkladový beton podlahy. Opravy dotoval kraj jako zřizovatel a Státní fond životního prostředí jako zprostředkující subjekt pro poskytování dotace EU z Operačního programu životní prostředí.

Výsledkem stavebních činností je moderní prostor pro sport s novým opláštěním, střechou, dubovou palubovkou, novou světelnou tabulí, moderním osvětlením i nesrovnatelnou akustikou. Na první pohled je to změna jako hrom. Halu svíraly havarijní stav palubovky, která se propadala, problematické vytápění obrovského prostoru, úniky tepla, předpotopní akustika i zhoršující se osvětlení. To je minulostí.

„Změnilo se úplně všechno,“ potvrzuje ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan. Návštěvníky hned udeří jiná barevnost, výrazně nižší hluk i větší teplo, které zajistí izolační panely. Kompletně nová palubovka byla zhotovena moderním způsobem z dubového dřeva, pod ní ještě leží izolační vrstva. Vyměněné osvětlení disponuje LED svítidly ve čtyřech úrovních intenzity.

Prodloužení oprav způsobilo především netypické umístění sportovní haly, namáčknuté do stráně mezi budovu gymnázia a obýváky obyvatel. „Hala se stavěla ve složité době a zvláštním způsobem. Byla rozestavěná na konci 80. let, poté se hledaly možnosti, jak ji efektivně dostavět, spousta věcí zůstala nezrealizovaných. Teď se objevily záležitosti, které se nedaly předpokládat. Zjistilo se například, že nosná konstrukce není rovná, a to až při jejím úplném odkrytí. Řemeslníci ji proto museli před pokládkou střešních panelů ve třináctimetrové výšce vyrovnat,“ popisuje Petr Skokan.

Nejsložitější byla manipulace s usazováním materiálu pro opláštění haly. „Přinesla velice krkolomné situace kvůli poloze haly. Nestavěli jsme na zelené louce, ale v prostoru, obklopeném řadou budov, za stěnou haly je sotva půl metrů široká a šest metrů hluboká šachta. Materiál proto stavaři usazovali jeřábem složitě přes střechy, přes které neviděli, jen s pomocí vysílaček,“ vysvětluje náročné stavební operace.

Vyřešit museli také protipožární odolnost konstrukce a obložit všechny ocelové prvky protipožárním obkladem. Technicky i finančně náročné úpravy si vyžádalo snížení intenzity hluku, jak kvůli akustice uvnitř haly, tak zvukům, vycházejícím ven. „K izolačním obkladům jsme museli přidat speciální vnitřní obkladovou vrstvu,“ upřesňuje ředitel. Kvůli akustice bude sportovní hala rok ve zkušebním provozu, než provede kontrolní měření Státní zdravotní ústav. Vytížená bude znovu od rána do večera, od osmi do 21 hodin.

„Naším úkolem nebylo postavit novou halu, ale snížit energetickou náročnost stávající stavby. To byla základní podmínka a limit. Současně jsme potřebovali vyřešit dožilou palubovku, která se na již na několika místech propadala. To byl klíč k celé rekonstrukci, společně se špatnými izolačními vlastnostmi, které přinášely velké ztráty tepla a v hale bylo chladno. Změna je to obrovská. Jsme rádi, že nám zřizovatel dal zelenou. Přinese kvalitnější podmínky pro sportování studentů i veřejnosti,“ říká Petr Skokan.