“Letos například řešíme případ 90leté babičky, která dostala výpověď z nájmu proto, že kvůli dlouhodobému pobytu v nemocnici nezaplatila 3 měsíce vlastníkovi domu nájem. I když všechno hned, jakmile zjistila své opomenutí, uhradila, výpověď z nájmu pořád platí,“ uvedl jeden z příkladů sporů mezi nájemníky a vlastníky domů vedoucí krajské pobočky Sdružení nájemníků v Liberci Miroslav Stegura.

V případě, že nájemník nezaplatí 3 nájmy, může jej vlastník nemovitosti vystěhovat bez náhrady. To znamená, že v tomto případě nemá pronajímatel povinnost zajistit nájemníkovi náhradní bydlení. To se právě stalo devadesátileté ženě, která žije v liberecké čtvrti Perštýn. Nyní jí hrozí, že by mohla skončit na ulici. Bránit se proti výpovědi z nájmu může jenom soudně.

„Stařenka může klidně skončit pod mostem. My se snažíme nyní u soudu zpochybnit výpověď z nájmu námitkou, zda takové jednání pronajímatele není v rozporu s dobrými mravy,“ podtrhl Miroslav Stegura.

Jak doplnil poradce Josef Janda, jeden klient už podal tři žaloby proti tomu, o kolik mu majitel zvedl nájem. Dosud soud nevyřešil ani první z těchto žalob. „Každý rok vydává ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášku, na kolik se může v daném roce zvednout regulované nájemné,“ řekl Janda.