Na Semilsku je aktuálně podle údajů Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 640 aktivních případů onemocnění covid-19, šest lidí zemřelo. Jilemnice má 19 případů, stejně jako Poniklá, v Rokytnici nad Jizerou jich je 46. Vyšší počty má Vysoké nad Jizerou, kde je 63 nemocných, Semily 70. Nejvíce případů, 211, je v Turnově.

Testy na covid-19 provádí jilemnická nemocnice v objektu před novou poliklinikou (bývalá oční optika) v pracovní dny a v sobotu od 7.30 do 11 hodin, žadatelem může být krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Nejprve je potřeba kontaktovat svého praktického lékaře, který vystaví elektronickou žádanku a odešle ji do objednávkového systému. Žádanku vystavuje v odůvodněných případech také Krajská hygienická stanice. Bez žádanky nelze objednávku v Jilemnici provést, vyšetření samoplátců se tam neprovádí.

Provoz interní ambulance v jilemnické nemocnici je nyní omezen na akutní péči. Na chirurgii byla s platností od úterý 20. října ukončena plánovaná operativa. Akutní a onkologická operativa nebude omezena. Provoz chirurgických ambulancí zůstává bez omezení.

Na gynekologii v Jilemnici byla rovněž od 20. října ukončena plánovaná operativa. Akutní a onkologická operativa omezena nebude. Provoz gynekologických ambulancí zůstává bez omezení. Akutní gynekologické pacientky budou umísťovány v prostorách dětského oddělení.

Provoz všech ostatních odborných ambulancí bude fungovat zatím bez omezení do doby, než bude třeba posílit personál na lůžkových odděleních.

V nemocnici v Semilech bude ukončena plánovaná operativa na ortopedii ve středu 21. října. Činnost oddělení bude ukončena 23. října. Lékařský i ošetřovatelský personál bude z části přesunut do Jilemnice pro posílení péče o covidové pacienty.

Následná rehabilitační péče ukončí svoji činnost 25. října. Od 26. října převezme péči o covidové pacienty vyžadující následnou péči. Provoz veškerých odborných ambulancí bude fungovat zatím bez omezení do doby, než bude třeba posílit personál na lůžkových odděleních.

Masarykova městská nemocnice Jilemnice vyzývá všechny zdravotníky z okolí, mediky a studenty SŠ, VOŠ a VŠ všech zdravotnických oborů, že bude potřebovat jejich pomoc. Více informací poskytnou pro lékaře a mediky: lékařský ředitel Hubert Waněk, hubert.wanek@nemjil.cz, 481 551 217, pro sestry, studenty zdravotnických oborů všech typů: hlavní sestra Jana Bezstarostová: jana.bezstarostova@nemjil.cz, 481 551 122.