Mám objednanou dovolenou do země, kde se stane útok na turisty, třeba jako v Bulharsku. Mohu dovolenou přesměrovat do jiné země bez jakéhokoliv storno poplatku?

Vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem upravuje Občanský zákoník, část osmá. Cestovní kancelář není odpovědna za zrušení zájezdu v důsledku škody způsobené třetí osobou. V takovém případě nemusí přistoupit na zrušení zájezdu zákazníkem bez sankcí a může požadovat stornopoplatky, podle svých všeobecných obchodních podmínek. V praxi se stává, že tyto situace cestovní kanceláře řeší individuálně.

V případě Bulharska se žádné zájezdy nerušily, ani se nepřistupovalo k nějakým výměnám destinací či termínů. Velkou roli hraje i stanovisko Ministerstva zahraničních věcí a jejich posouzení bezpečnostní situace v zemi. Obecně řečeno, cestovní kanceláře nemají povinnost, ale mohou nabídnout zákazníkovi jiný zájezd nebo vrátit peníze, pokud z hlediska bezpečnosti bude situace v zemi neúnosná.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.