Doprava se stala jedním z témat jednání zastupitelstva. „Mě i moje sousedy zajímá, kdy už se bude město zabývat povrchem páteřní komunikací Palackého, kudy prakticky vede veškerá doprava, která směřuje do centra a nejbližšího okolí?" vznesla dotaz Jaroslava Jiránková na jednání zastupitelů, jako jedna z mnohých.

Problémů je tady celá řada

Ve svém příspěvku se zmínila především o tom, že vedení Turnova dlouhodobě neřeší nejen výměnu dlažebních kostek za méně hlučný povrch, ale ani zásadní věci, jako třeba slibovaný odklon těžké nákladní dopravy, natož pak vjezd a noční parkování kamionů přímo u Jizery, které v místě zahříváním motorů, topením a chodem klimatizace neustále zhoršují životní prostředí tamním občanům. Jiránková celou situaci přirovnala k době, kdy jim tu těžké vozy bývalé sovětské posádky zamořovaly ovzduší a silnými otřesy působily škody na jejich nemovitostech.

Starosta Tomáš Hocke vysvětlil, že zmíněná komunikace spadá do správy Libereckého kraje, nicméně přiznal, že město by se mělo k tomuto problému vyjadřovat a proto Jiránkové slíbil, že s ní celou záležitost později na schůzce projedná podrobně. Starosta se na dotaz našeho deníku k této věci vrátil i na lednové tiskové besedě.

Doprava je stále prioritou

„Vím, že doprava v městě je dlouhodobě naší prioritou, zaznamenal jsem už posun mnoha řešení, ale konečný výsledek stále není dobrý," konstatoval tento týden Hocke. Podle něj je možné po opravě ulici Palackého převzít od kraje do vlastnictví města, ale pak mu například hrozí riziko, že později bude muset financovat i stomilionové opravy obou mostů, na což nebude mít peníze. Podobně je potřeba udělat i něco s částí ulice Nádražní, která na tuto trasu navazuje.

K celému záměru by se podle Hockeho měly vyjádřit dopravní komise města i kraje. Otázkou však je, budou-li jejich doporučení respektovat volení politikové obou zastupitelstev, kteří tak dosud většinou nečinili?

Dobré řešení zatím nikdo nenašel

Starosta Hocke soudí, že ve chvíli, kdy například kamiony vozí materiál i výrobky pro okolní továrny Kamax, Ontex a Antolin, je potřeba tento problém řešit společně s jejich vedením. „Napočítal jsem tu ve volnu osmnáct kamionů, které parkovaly prakticky zadarmo na městském pozemku, což není normální," přiznal nám včera starosta. Avšak vrátit je na parkoviště za autobusové nádraží, kde už se naučili parkovat řidiči osobních aut, kteří s nimi dříve ucpávali střed města, není řešením také.

„Chceme-li kamiony vytlačit z těchto míst, musíme ale také říci kam?" upřesnil. Podle něj je například ve hře i bývalý prostor za drážním viaduktem, ale to kvůli jejich příjezdu naráží na odpor starostů Přepeř a Příšovic. „Turnov je stále velká dopravní křižovatka a na řešení dopravní koncepcí celého města si doslova vylámalo zuby už několik renomovaných projekčních firem", potvrdil náš názor starosta Hocke. Ten čeká na vyjádření komisí, které chce prosazovat na jednání zástupců města i kraje.

Otakar Grund