Rada kraje tento týden odsouhlasila vyčlenit pro dvorskou nemocnici 95 milionů korun. Záměr bude schvalovat v pondělí krajské zastupitelstvo. Pokud se tak stane, stavba může začít letos na podzim. Pro dvorskou nemocnici je vybudování dvou nových operačních sálů existenčně důležité. Vzniknou jako nástavba nad pavilonem nové budovy laboratoří. Jejich vybudování, včetně projektu, v roce 2017 rovněž štědře podpořila Juta. Dala na ně více jak deset milionů korun. Proč to dělá?

"Dělám to pro to, že žiji celý život ve Dvoře Králové a s nemocnicí se píše budoucnost města. Vážím si v ní všech obětavých a profesně zdatných pracovníků, s lidským přístupem. Na městě mi záleží, aby se rozvíjelo a nechátralo. K tomu se přidává starost o zdraví lidí. Zdravotnictví, obzvlášť dnes, je klíčový obor v celém světě. Žijeme jako by náš život byl nekonečný a přitom jsme tady jen pár desítky let a tak se snažím, aby moje cesta životem měla smysl. Jsem proto rád, že jsme to jako Jutaři udělali," vysvětlil šéf textilky neobyčejně štědrou podporu soukromého subjektu zdravotnickému sektoru.

Hlavatý potvrdil, že o výstavbě operačních sálů ve Dvoře Králové nad Labem jednal již několik let, až letos se mu podařilo dohodnout.

"Po neúspěšných jednáních v předchozích letech jsem otevřel tuto záležitost s novým hejtmanem Červíčkem. Poznal jsem ho jako senátor a vždy měl můj velký respekt. Byl to on, kdo po letech přešlapování a výmluv potvrdil, cituji Masaryka - že není podstatné, zda něco přichází zleva či zprava, ale zda to vede kupředu. Nebyl jsem tedy jeho přímým a konstruktivním jednáním překvapen. Poděkování pak patří nejenom jemu, ale všem na kraji, kdo nové operační sály podpořili. Všem radním kraje jsem 1. března poslal dopis, že Juta je připravena akci podpořit finančním darem 20 milionů korun," uvedl Jiří Hlavatý.

V minulosti vznikl spor mezi krajem a Hlavatým. Zatímco předchozí vedení kraje preferovalo variantu rekonstrukce současných operačních sálů v hlavní budově nemocnice se snížením celkových nákladů, představitelé dvorského špitálu i mecenáš Hlavatý to odmítali. Podle nich by to znamenalo zabrat celé patro budovy a v době výstavby prakticky zastavit chod královédvorské nemocnice. Snížení její kapacity by pak výrazně ekonomicky ovlivnilo hospodaření nemocnice. Upřednostňovali proto výstavbu nových operačních sálů mimo hlavní objekt.

"Po více než čtyřech letech dohadů se vedení kraje rozhodlo pro tuto investici. Osobně jsem se kvůli ní účastnil řady jednání a jsem proto rád, že jsme se takto rozhodli. Vážím si toho, že Jiří Hlavatý náš záměr podpořil finančním darem minimálně ve výši 20 milionů korun," reagoval hejtman Martin Červíček.

Projektu operačních sálů placených a předaných na kraj Jutou v listopadu 2016, předcházela výstavba laboratoří v dvorské nemocnici. "Laboratoře ve starém domku Okalu byly v naprosto nevyhovujícím stavu. Jako senátor za Trutnovsko jsem proto jednal s krajem o vybudování nových. Tehdy byla situace poměrně vyhrocená. Dokonce se mluvilo o tom, že by se dvorská nemocnice spojila s trutnovskou a ve Dvoře Králové by zůstala jen lůžková oddělení. Nové laboratoře kraj připravoval pod tlakem, a to velmi úsporné a vzdálené hlavní budově. Proto jsme darovali přes 10 milionů korun, aby byly umístěny v těsné blízkosti hlavní budovy a nad nimi mohly být operační sály," připomněl továrník Hlavatý.

"Financovali jsme tedy projekt, podle kterého by nad moderními laboratořemi vznikly nové operační sály, které nemocnice nutně potřebuje. Jsem rád, že jsme to udělali. Často říkám, že peníze budou, ale my nebudeme. Peníze nás přežijí," dodal Jiří Hlavatý.

Dva stávající operační sály dvorské nemocnice slouží pro chirurgii a urologii a jejich provoz funguje 24 hodin denně. Poslední úpravy se ale uskutečnily před čtyřiceti lety, a tak současný stav neodpovídá potřebám moderní medicíny.

Operační sály mají vzniknout v nástavbě budovy laboratoří, která bude propojena s hlavní budovou nadzemním spojovacím krčkem. V navrženém druhém nadzemním podlaží budou vedle sálů také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí.

"Problémem současných sálů je zejména jejich dispoziční řešení, které neumožňuje oddělení takzvaného špinavého a čistého provozu. Nelze plnit hygienické požadavky. Výstavba nových sálů je tak opodstatněná a do budoucna taková investice garantuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči pro obyvatele spádové oblasti," upřesnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.