Čím lepší vzdělání získáme, tím bohatší budeme. U které jiné školy by toto rčení mělo platit více než u Czech Sales Academy. Ta se v druhém největším městě kraje zaměřuje na vzdělávání a výchovu budoucích obchodníků. Jak zde zdůrazňují, takových, kteří budou schopni obchodovat po celém světě.

Podle svého

„K tomu využíváme unikátní Sales School System®, který se orientuje na rozvoj osobnosti, kreativity a komunikačních dovedností v češtině a v angličtině," říká ředitelka Ludmila Pěnčíková.

Ač soukromá internátní střední škola, Czech Sales Academy po dobu studia nepožaduje žádné školné. „Tím je odpovědnost přesunuta na žáky, kteří splácí školné až v době, kdy začnou pracovat. Rodiče hradí pouze stravné v pracovním týdnu. Škola hradí ubytování na internátě, stravování o víkendech, učebnice, odpolední aktivity, víkendové programy, adaptační kurz, lyžařský a sportovní kurz," vysvětluje ředitelka.

Bez rozmazlování

O studenty se starají nejen pedagogové, kteří jsou zaměstnanci školy, ale výjimkou nejsou ani zahraniční odborníci. „Praktické dovednosti studenti získávají již od 2. ročníku, kdy provádějí aktivní telemarketing v call centru, které je majetkem školy. Praktický prodej je zastoupen produkty, které jsou mimo jiné součástí nabídky ve školním e-shopu. Máme výborné technické zázemí, o studenty je postaráno po všech stránkách, ovšem v žádném případě to neznamená, že by byli rozmazlovaní. Jsou vedeni k samostatnosti, sebedůvěře a víře ve vlastní schopnosti," dodává Pěnčíková.

Víra ve vlastní schopnosti je pro studenty Czech Sales Academy Trutnov důležitáMajitel trutnovské Czech Sales Academy hovoří o škole i celém systému vzdělávání. K nejdůležitějším vlastnostem řadí důvěryhodnost

„Neznám lepší práci než obchodník. Povídá si se zajímavými lidmi, cestuje po světě a ještě za to má peníze," řekl jednou majitel trutnovské Czech Sales Academy, Jiří Leták. Jenže. Jak toho dosáhnout?

Jak moc se v dnešním středním školství rozchází probírané učivo se skutečnými potřebami pro praktické uplatnění?
Je velmi obtížné nestranně odpovědět. Zcela jistě se bude lišit u každého personalisty a majitele firmy. Moje zkušenost jako zaměstnavatele a člověka, který pracoval 6 let v head huntingu, je bohužel špatná. Vycházíme-li z toho, že ani učitelé často neví, co se v jejich oboru děje nového, jak to mohou naučit studenty? Obviňovat však jen učitele by byla chyba. Je potřeba upravit celý systém, nejen řešit dílčí úpravy a předpokládat, že to nějak dopadne.

V čem je váš model školy odlišný?
V mnoha aspektech. Především si vybíráme studenty s předpoklady stát se skvělými obchodníky a zájmem se rozvíjet. Takovým připravujeme podmínky tohoto cíle dosáhnout. Moje teorie o vzdělávání, kromě nezbytnosti systému zmíněného dříve, je učit se od těch nejlepších. V naší firmě jsou kolegové, kteří cestují po světě a dělají rozhovory s úspěšnými obchodníky z různých oborů. Tyto materiály jsou následně zpracovány a používány ve výuce. Totéž děláme i v psychologii a sociologii. Další z výrazných odlišností je motivace studentů k praktickým dovednostem. Máme na škole telemarketingové centrum a studenti si zkoušejí i prodej v praxi. Nedílnou součástí je také speciální výuka angličtiny. Naši studenti mají 21 hodin angličtiny týdně, z toho větší část s rodilými mluvčími.

Platí se u vás školné, není to do určité míry limitující?
Nestudují jen ti, jejichž rodiče na to mají? Náš projekt má od začátku silný sociální aspekt. Proto jsme nechtěli znevýhodňovat studenty ze sociálně slabších vrstev. Provozujeme specifický systém odloženého školného. Naši studenti platí po absolutoriu následně 2 roky určité procento z platu. Specifický je v tom, že již u středoškoláků učíme studenty přebírat zodpovědnost sami za sebe. Proto školné neplatí rodiče, ale „děti".

Proč právě Trutnov je sídelním městem vaší školy?
Na projektu jsme začali pracovat před 7 lety. Věděl jsem, že máme-li uspět, musíme tento systém předvést v praxi. Před 4 lety se naskytla možnost koupit 2 obchodní akademie, které odpovídaly mým představám. Jedna byla v Trutnově, druhá v Hradci Králové. Vzhledem k nákladům a možnosti sportovního vyžití, přestěhovali jsme letos hradeckou školu do Trutnova. Náš koncept je specifický i tím, že škola je povinně internátní. Proto není lokalita až tak důležitá. Trutnov má tu výhodu, že sportoviště i příroda jsou v dostupnosti několika minut pěšky. Není nutné řešit časově náročné přesuny.

Jaké vlastnosti jsou v dnešním světě obchodu důležité?
Těch vlastností je spousta. Mezi nejdůležitější však bezesporu patří důvěryhodnost. Bohužel i v našem oboru bylo a je spousta, řekněme „hochštaplerů", kteří chtěli rychle zbohatnout na úkor kvality služeb a výrobků. Pro zákazníka tedy není jednoduché toto jednání rozpoznat. I zákazníci se však učí a dávají si větší pozor. Další neméně důležitou vlastností je schopnost AKTIVNĚ POSLOUCHAT, nejen stále omílat kvalitu výrobků nebo služeb. Podle mě by měla každá třetí věta obchodníka končit otázkou. Následuje otevřenost, empatie a mnoho dalších. Jednoznačně by však obchodník měl mít rád lidi, nejen zisk z nich plynoucí.

Kam mohou studenti po absolvování střední školy zamířit?
Našim záměrem vedle výchovy a učení je nabízet našim studentům větší možnosti, než je běžné. Mohou samozřejmě pokračovat ve studiu na vysoké škole. V tomto případě se splácení odsouvá. Jednou ze zvláštností, kterou jsme ještě nezmínili, jsou studentské projekty. Ve třetím ročníku připravují všichni studenti tzv. business plán, to znamená, připravují podnikatelský projekt. Všechny jsou vyhodnoceny a ty nejlepší realizovány. Formou rizikového kapitálu založíme společnosti, které reálně existují. Zbývající studenti se přidávají k autorům daného projektu a pod dohledem specialistů ze školy realizují své nápady. Po ukončení školy mohou ve firmě pokračovat a autoři si ji následně odkoupit. Využití pro naše studenty je však daleko širší. Snažíme se totiž naplnit moto naši školy, které zní „učíme studenty komunikovat". Pro naše studenty platí, že jsou schopni komunikovat dvojjazyčně a to je základ, se kterým se dají dělat divy.