Stav, který se vidí v Turnově jen málokdy. Centrem města kolem loděnice a mostem v Palackého ulici teče jen hygienické minimum vody, aby nepomřely ryby. Jez u Juty, který se tak normálně nedá kvůli množství vody projet, je teď pro vodáky sjízdný. „Vše to souvisí s druhou etapou protipovodňových opatření na Jizeře. O rekonstrukci koryta pod železným mostem usilovalo město od roku 2007. Konečně nám odpadnou problémy se zaplavováním lokality Trávnice při každé menší povodni,“ uvedl starosta Tomáš Hocke.

RIZIKOVÉ MÍSTO

Řeka má pod mostem na šířku zhruba 29 metrů, na levém břehu ji teď dělníci rozšiřují o pět metrů a na druhém o tři metry. Právě mosty přes řeky patří při záplavách mezi nejslabší místa. Zkušenosti z minulých povodní a matematické modely záplavových území prokázaly, že právě úzké koryto Jizery pod mostem v Palackého ulici brání odtékání vody z města. To se rozšířením koryta změní. Povodí Labe, které je investorem celé akce, nechává navíc vedle Jizery vybudovat ochrannou žulovou zeď, dlouhou přes 140 metrů.

LEPŠÍ PŘÍSTUP K VODĚ

Z břehu z ní navíc povedou dvě schodiště, čtyři metry široká. „Přemýšleli jsme, jak dostat lidi k vodě, k hladině. Všude jinde jsou ve městě zdi, takže to nejde. Díky schodištím tak bude přístup umožněn, za což jsme rádi, protože se tím řeka zapojí do veřejného prostoru. Koupání v této části Jizery je zachyceno na dobových fotografiích, byla tu nejstarší turnovská plovárna. Na řece byla tehdy umístěna čtyři mola, která umožňovala vstup do řeky. Obdobná situace byla i v prostoru loděnice,“ poznamenal starosta.

Plány radnice na lepší využití Jizery a jejího okolí se ale zabývají i hojně navštěvovanou lokalitou v Dolánkách. „Chceme jim trochu odlehčit, proto uvažujeme o vybudování ještě jedné nové cesty okolo náhonu blíž ke korytu Jizery. Cesta by zároveň propojila stávající hřiště a areál kynologů, kam se teď musejí dostávat jen po louce. Zároveň by tím vznikl i nový okruh pro inline bruslení,“ uvedla místostarostka Jana Svobodová s tím, že v plánu je i úprava břehů Jizery, které jsou v těch místech příliš vysoké a špatně se po nich dostává k vodě. „Padl i návrh na zřízení hřiště pro discgolf a fitness zastavení pro rodiny s dětmi. Řešit budeme i zda něco dělat nebo nedělat s koupacím biotopem,“ dodala Svobodová. Pomoci by v tom měli i studenti architektury Technické univerzity.