"Žijeme, jako by náš život byl nekonečný, a přitom jsme tady jen pár desítek let. A tak se snažím, aby moje cesta životem měla smysl. Jsem proto rád, že jsme to jako Jutaři udělali," dodal. Konečně! Ve Dvoře Králové nad Labem začala roční výstavba dvou operačních sálů, o které se mluvilo řadu let.

Vyrostou jako nástavba budovy laboratoří. Pro dvorskou nemocnici je vybudování nových operačních sálů existenčně důležité. Současné operační sály, které slouží především chirurgii a urologii, prošly poslední úpravou před čtyřiceti lety a jejich stav již neodpovídá potřebám moderní medicíny.

Stavební práce, které v pátek slavnostně zahájili zástupci kraje, města, firmy Juta a dodavatele, vyjdou na 62,6 milionu korun. Kompletně i se zdravotnickým vybavením mají stát nové operační sály ve Dvoře Králové nad Labem 95 milionů Kč.

Jiří Hlavatý je spokojený, že jeho dlouholeté úsilí bude naplněno. "Jsem šťastný, že mnohaletá snaha zajistit pro nemocnici ve Dvoře Králové vybudování nových operačních sálů nebyla zbytečná," uvedl Jiří Hlavatý.

"Vážím si v ní všech obětavých a profesně zdatných pracovníků s lidským přístupem. Na městě mi záleží, aby se rozvíjelo a nechátralo. K tomu se přidává starost o zdraví lidí," vyjádřil se. Hlavatý jednal o výstavbě operačních sálů ve Dvoře Králové nad Labem několik let, až loni se mu podařilo dohodnout s krajem.

"Po neúspěšných jednáních v předchozích letech jsem otevřel tuto záležitost s novým hejtmanem Červíčkem. Poznal jsem ho jako senátor a vždy měl můj velký respekt. Byl to on, kdo po letech přešlapování a výmluv potvrdil, cituji Masaryka - že není podstatné, zda něco přichází zleva či zprava, ale zda to vede kupředu. Nebyl jsem tedy jeho přímým a konstruktivním jednáním překvapen. Poděkování pak patří nejenom jemu, ale všem na kraji, kdo nové operační sály podpořili," uvedl Jiří Hlavatý.

V minulosti vznikl spor mezi krajem a Hlavatým. Zatímco předchozí vedení kraje preferovalo variantu rekonstrukce současných operačních sálů v hlavní budově nemocnice se snížením celkových nákladů, představitelé dvorského špitálu i mecenáš Hlavatý to odmítali. Podle nich by to znamenalo zabrat celé patro budovy a v době výstavby prakticky zastavit chod královédvorské nemocnice. Snížení její kapacity by pak výrazně ekonomicky ovlivnilo hospodaření nemocnice. Upřednostňovali proto výstavbu nových operačních sálů mimo hlavní objekt.

Projektu operačních sálů placených a předaných na kraj Jutou v listopadu 2016, předcházela výstavba laboratoří v dvorské nemocnici. "Laboratoře ve starém domku Okalu byly v naprosto nevyhovujícím stavu. Jako senátor za Trutnovsko jsem proto jednal s krajem o vybudování nových. Tehdy byla situace poměrně vyhrocená. Dokonce se mluvilo o tom, že by se dvorská nemocnice spojila s trutnovskou a ve Dvoře Králové by zůstala jen lůžková oddělení. Nové laboratoře kraj připravoval pod tlakem, a to velmi úsporné a vzdálené hlavní budově. Proto jsme darovali přes 10 milionů korun, aby byly umístěny v těsné blízkosti hlavní budovy a nad nimi mohly být operační sály," připomněl továrník Hlavatý.

"Financovali jsme tedy projekt, podle kterého by nad moderními laboratořemi vznikly nové operační sály, které nemocnice nutně potřebuje. Jsem rád, že jsme to udělali. Často říkám, že peníze budou, ale my nebudeme. Peníze nás přežijí," dodal Jiří Hlavatý.

NÁSTAVBA LABORATOŘÍ

"Investiční záměr na výstavbu nových operačních sálů je starý několik let. Dlouhou dobu po dokončení laboratoří ale nepadlo rozhodnutí, zda tuto budovu doplní nástavba. Teprve nové vedení kraje se loni k tomuto kroku rozhodlo a já jsem rád, že tak plníme náš slib. Osobně jsem se kvůli této investici účastnil mnoha jednání a považuji ji ze střednědobého pohledu za velmi důležitou pro celý region Královédvorska," uvedl hejtman Martin Červíček.

"Dva nové operační sály vzniknou v nástavbě budovy laboratoří, kterou s hlavní budovou propojí nadzemní spojovací krček. V navrženém druhém nadzemním podlaží budou vedle sálů také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí. Operační sály by měly vyjít, včetně vybavení, které není součástí zakázky na stavební práce, na 95 milionů korun," upřesnil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast investic.

Lékaři Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem založené v roce 1927 ročně provedou okolo 1500 operací. Společně s nemocnicemi v Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou tvoří dvorská nemocnice páteřní síť krajského zdravotnictví. "Do všech svých zdravotnických zařízení kraj významně investuje, aby spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové tvořila funkční celek poskytující obyvatelům i návštěvníkům Královéhradeckého kraje špičkovou péči na úrovni 21. století," konstatoval hejtman Martin Červíček.