Nyní jejich volání úředníci konečně vyslyšeli a práce na opravě odstartovaly. Lidé se tak mohou těšit nejen na nový chodník, ale i cyklotrasu, které mají vzniknout do konce listopadu.

Na pravostranném chodníku ve směru od Denisova náměstí bude vybudován chodník ze zámkové dlažby v délce 560 metrů, kterou doplní sto sedmdesát metrů dlouhá cyklostezka. Vše navíc nasvítí nové veřejné osvětlení. To vše za více než 3,3 milionů korun.

„Na cyklotrasu pracovníci přestaví část původního chodníku, která je poškozena od kořenového systému vzrostlých stromů v ulici. Zbývající část trasy pro cyklisty zůstane zachována v zámkové dlažbě. Obě trasy označí obrázkové piktogramy," sdělila Jaroslava Valentová z královédvorského městského úřadu.

Během stavebních prací zůstane silnice v ulici 28. října průjezdná bez omezení. Stavbaři budou rozebírat části chodníku tak, aby tudy mohli i chodci bezpečně, i když s omezením, procházet.