Ten začne platit od 13. prosince. „Teď vrcholí projednávání připomínek s objednavateli, tedy s krajskými úřady a s ministerstvem dopravy. Pokud mají občané nebo obce ještě nějaké návrhy na jeho vylepšení, je nezbytné, aby je bez odkladu předali na příslušný útvar krajského úřadu nebo ministerstva,“ vysvětluje Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. Správa železniční dopravní cesty uzavře přípravu nového jízdního řádu začátkem září. Provádění jakýchkoliv změn potom už nebude možné.