"Rovněž všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz a je v nich monitorována kvalita vody, mají vodu ke koupání vyhovující," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

"Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí," připomněla Krejčí.