„Ve vzorku odebraných vodních plžů nebyly nalezeny cerkarie rodu Trichobilharzia, které mohou být původcem kožní vyrážky cerkáriové dermatitidy,“ uvedl ve zprávě Zdravotního ústavu, centra hygienických laboratoří, Ivo Šrámek, který průzkum prováděl. Vrchlabí si nechalo zpracovat laboratorní rozbor, který se bude v průběhu koupací sezony ještě dvakrát opakovat, kvůli přítomnosti cerkarií během loňského léta.

V Kačáku se přesto objevil jiný problém. V přírodní vodní ploše se výrazně zvýšil výskyt sinic a Krajská hygienická stanice Hradec Králové proto ve čtvrtek při pravidelném monitoringu označila kvalitu vody jako zhoršenou. Návštěvníkům Vejsplach doporučuje osprchovat se po koupání čistou vodou.

Krajští hygienici zkoumají kvalitu vody ve Vrchlabí pravidelně každé dva týdny. Při odběru vzorků ze 17. června označili vodu v Kačáku jako vhodnou ke koupání. Během následujících velkých veder se její kvalita zhoršila.

Trutnovské Dolce a mladobucké Sejfy, kde Krajská hygienická stanice rovněž pravidelně sleduje situaci a odebírá vzorky, mají podle výsledků testů ze 4. července kvalitu vody vyhovující. Hygienici je označili jako vhodné ke koupání.

Vrchlabí se potýká s problémy s přírodním koupalištěm Kačák od loňského roku, kdy se po novém napuštění rybníka a rekonstrukci přírodního areálu objevila po koupání u některých lidí kožní vyrážka cerkáriová dermatitida. Jejím klasickým projevem je nepříjemné svědění.

„V současnosti nejsou dostupná žádná univerzální preventivní opatření, která by výskyt cerkáriové dermatitidy v přírodních vodních plochách spolehlivě regulovala, vždy je potřeba přihlížet k podmínkám dané lokality,“ upozorňuje Ivo Šrámek, vedoucí pracoviště Zdravotního ústavu v Hradci Králové ve zprávě, vypracované pro Městský úřad Vrchlabí.

Možností, jak eliminovat výskyt vyrážky, je podle něj několik: lovení a zastrašování vodního ptactva, zákaz krmení vodního ptactva, likvidace a odlov plžů, vysazení predátorů plžů a cerkarií.

Město se ve snaze zlepšit situaci v rekreačním areálu řídí materiálem odborníků na přírodní vodní plochy, kteří doporučili zarybnění Kačáku štikami a ostroretkami. Vysazení rybí obsádky zajišťuje přirozenou regulaci řas.

„Letos se nám také objevil problém s bujnou vegetací vodních rostlin. Ty sice vodu čistí a jsou potřebné, pokud zabírají do 25 procent vodní plochy. Zároveň však na nich přežívají plži, kteří jsou přenašeči cerkárií,“ připomíná místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil. „Redukujeme proto zeleň v místech, kde se lidé nejvíce koupou. Letos už jsme jí vytáhli tolik, že zaplnila pět kontejnerů,“ dodává.