Až jako vandalství hodnotí někteří obyvatelé kácení lipové aleje v ulici 28. října. „Málem jsem tu ulici nepoznala," komentovala radikální změnu paní Jitka. Další z občanů doplnil: "Snad by stačilo je prořezat a omladit a ne hned všechno pokácet."

Jak ale vyplývá z reakce města, jiná cesta nebyla možná. „Již v lednu loňského roku bylo rozhodnuto o pokácení 20 lip a nyní budou poraženy zbývající porosty po pravé straně směrem od kruhového objezdu. Ke kácení muselo dojít hlavně z bezpečnostních a zdravotních důvodů a z důvodu rekonstrukce ulice 28. října," vysvětlil Milan Šimek z odboru životního prostředí.

Špatný stav potvrzují lidé, kteří tudy často chodí. „Po větru jsou chodníky i silnice plné větví," řekl k tomu Šimon Hrnek. To potvrzují i pracovníci města.

„ Z důvodu velmi vysoké rizikovosti hrozí u stromů odlomení silných větví, částí korun nebo dokonce pád stromů. Na porostech se vyskytují dutiny, trhliny, ztrouchnivělé dřevo, suché větve, pahýly po ulomených větvích a ulomené větve. Při rekonstrukci silnice by zároveň ještě došlo ke zhoršení životních podmínek vzrostlých stromů, a naopak by nebylo možné připravit vhodné podmínky pro novou výsadbu," doplnil Milan Šimek.

Stromy a keře by se měly po rekonstrukci u komunikace znovu objevit. Ještě letos na podzim bude vysázeno nových padesát lip a více než tisícovka keřů, které vytvoří oboustranné stromořadí. „Současně i v jiných lokalitách budou založena hodnotná a perspektivní stromořadí," dodal Milan Šimek.