Židovskou kulturu v česko-polském pohraničí představuje nový nástěnný kalendář na rok 2013 a 2014 (rok 5773/5774 židovského kalendáře). Obsahuje historické i současné fotografie židovských památek Českého ráje, Liberce a Jelení Hory a také zajímavé texty.

Novinka, kterou vydalo město Turnov ve spolupráci s Jelení Horou, bude zájemcům k dispozici v rámci akcí, pořádaných Synagogou Turnov.

Přednáška přiblíží české synagogy

Právě díky její aktivitě se Turnov připojí k místům České republiky, která připomínají tragické 70. výročí transportů židovských spoluobčanů do vyhlazovacích táborů. „Ve spolupráci s Knihovnou Antonína Marka v Turnově, Federací židovských obcí a Občanského sdružení Baševi se ve čtvrtek 17. ledna od 18 hodin koná v sále knihovny přednáška Jana Kindermanna. Jejím tématem je Obnova židovských památek pod titulem Minulost a současnost českých a moravských synagog. Program revitalizace židovských památek," upozornila vedoucí odboru cestovního ruchu turnovské radnice Eliška Gruberová.

Přednáška přiblíží poválečné osudy synagog, jedinečných sakrálních staveb, které po sobě židovské obce v naší zemi zanechaly.

„Díky pečlivému průzkumu historika a archiváře Pavla Jakubce dnes víme, že před válkou v roce 1939 oficiálně žilo v turnovském okrese 221 Židů. Toto množství se ale proměňovalo, neboť zde nacházelo útočiště mnoho Židů vyhnaných z okupovaných Sudet. Na základě diskriminačních Norimberských zákonů byli židovští spoluobčané postupně zbavováni svých práv. V roce 1941 byly z rozkazu Reinharda Heydricha uzavřeny synagogy v Čechách a na Moravě," připomínají tragické události zástupci Synagogy Turnov.

Z Turnova odjel transport v lednu

Na podzim 1942 byly zahájeny transporty Židů podle lokalit (např. hořičtí Židé byli deportováni v prosinci 1942, jičínští Židé v lednu 1943). Hlavní transport turnovských Židů byl podle dostupných informací vypraven 16. ledna 1943, kdy z Turnova přes shromaždiště v Mladé Boleslavi byli odvezeni do Terezína a odtud 20. ledna 1943 do Osvětimi.

„Zatím známe totožnost 579 Židů z Turnovska, Železnobrodska a Semilska, z nichž pouze 47 Židů válku přežilo a u 162 nebyl jejich osud dosud objasněn. Poválečný osud komunity v Turnově nebyl i kvůli nové vládnoucí komunistické totalitě jednoduchý. K jejímu definitivnímu zániku došlo v šedesátých letech," uvádí k problematice archivář Pavel Jakubec.